fbpx

Terapeutka prowadzi sesje w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Терапевт проводить заняття українською, російською та англійською мовами. Натисніть тут, щоб перейти до опису українською мовою.

Терапевт проводит сеансы на украинском, русском и английском языках. Нажмите здесь, чтобы перейти к описанию на русском языке.

The therapist conducts sessions in Ukrainian, Russian and English. Click here to go to the description in English.

[UKR] Єлизавета Стецюк - психолог, психотерапевт

Я сертифікований український психолог, гештальт-терапевт та тілесно-орієнтований психотерапевт у навчанні. Я працюю з дорослими та підлітками у форматі особистої терапії. Також, маю досвід ведення терапевтичних груп.

Я працюю  присутністю, а не менторством. Я вважаю, що у будь-якої людини вже є відповідь на її запит. У роботі я допомагаю цю відповідь побачити, розвинути та застосовувати її у повсякденних ситуаціях.

 • Здобула ступінь бакалавра психології у Запорізькому національному технічному Університеті, а також закінчила магістратуру в Національному університеті «Запорізька політехніка».
 • Успішно взяла участь та завершила терапевтично-освітню програму першого рівня сертифікації гештальт-терапевтів у Київському Гештальт Університеті. На даний момент проходжу навчання на другому рівні гештальт-терапевтів у Київському Гештальт Університеті.
 • В даний час я також приймаю участь у груповому тренінгу з отримання спеціалізації «Тілесність та сексуальність» для гештальт-терапевтів.
 • Проходжу освітньо-терапевтичну програму «Робота з тілом у психотерапії» у школі тілесної терапії «Вільне тіло».

У своїй роботі я дотримуюсь одного простого принципу: «будь-які емоції та почуття важливі, а отже мають бути виражені». Коли ми їх не висловлюємо, вони залишаються з нами у нашому тілі у вигляді симптому, що заважає нам проживати якісне та щасливе життя.

Існують соціальні обмеження чи внутрішні глибинні переконання, які  не дозволяють нам висловлювати агресію, гнів, роздратування, горе, інколи радість і навіть ейфорію – але ці емоції важливі як для нашого психологічного здоров'я, так й для нашої фізичної цілісності.

Мій досвід ведення терапії показує, що спільне використання методів гештальт-терапії та тілесно-орієнтованої терапії допомагає досягти найкращих результатів на сеансах.

Досвід роботи

Я здобула свої знання та навички під час стажувань та роботи, у тому числі в:

 • Приватна практика у Запоріжжі/онлайн сесії по всьому світу з червня 2019 року;
 • Створення та участь як ко-тренерка у терапевтичній групі «Антидоспіхи» (досвід групової терапії);
 • Проведення тренінгів для студентів 1-3 років навчання, факультету „Психологія" Національного університету „Запорізька політехніка";
 • Волонтерство в арт-фестивалях психології та розвитку «4 сезони: Фарби весни» від Інституту розвитку практичної психології;
 • Волонтерство, як психолог на Сімейних Фестивалях у Запоріжжі;
 • Участь як асистент психолога у проведенні науково-експериментальної роботи «Забезпечення психологічного здоров'я дітей методами вальдорфської педагогіки»;
 • Участь у другому Азовському Гештальт Інтенсіві;
 • Участь у конференціях «Я+ТИ=МИ» від Київського Гештальту Університету;
 • Участь у навчальному тренінгу Угорського міжнародного центру біосугестівної терапії для корекції психосоматичних розладів.
У приватній практиці я дотримуюсь Психологічного Кодексу етики та професіоналізму психолога, співпрацюю з супервізором та відвідую особисту психотерапію.

Запити з якими я працюю

У своїй я найбільш ефективна для людей, які:

 • Мають труднощі у прийнятті себе, своєї сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності;
 • Бажають зробити камінг-аут в особистому та/або професійному житті, або вже зробили його і зіткнулися з небажаними наслідками;
 • Відчувають втрату своєї ідентичності;
 • Переживають втрату коханої людини;
 • Зазнають труднощів у відносинах з партнером, або батьками/дитиною;
 • Мають психосоматичні розлади, що викликають біль, хронічну втому, занепад сил;
 • Мають відчуття хронічного стресу;
 • Мають пригнічений настрій, апатію, або інші депресивні симптоми;
 • Мають емоційну напругу, або перепади настрою;
 • Бажають самовизначитися;
 • Мають травматичний досвід;
 • Мають розлад образа тіла;
 • Переживають нав'язливі думки/дії;
 • Переживають панічні атаки;
 • Переживають проблеми з агресією;
 • Схильні до аутоагресії та самоушкоджень.

Години прийомів, пропозиція та прайс-лист

Я приймаю у:
ПОНЕДІЛОК – 11:30-18:00
СЕРЕДА – 18:00-21:00 (тільки онлайн сеанси)

СЕРВІС ЧАС ЦІНА
Консультація та психологічна терапія 50 ХВ. PLN 150
Індивідуальна психотерапія 50 ХВ. PLN 150

Працюю з людьми починаючи з 13-річного віку, в офлайн та онлайн-формі. Проводжу сесії українською, російською та англійською мовами.

Реєстрація на сеанси:
Наш телефон для зв'язку польською та англійською мовами.
Люди, які володіють тільки українською мовою, запрошуємо надіслати нам електронний лист на адресу зазначену нижче. 

[RUS] Елизавета Стецюк - психолог, психотерапевт

Я сертифицированный украинский психолог, гештальт-терапевт и телесно-ориентированный психотерапевт в обучении. Я работаю со взрослыми и подростками в формате личной терапии. Также есть опыт ведения групповых терапевтических сеансов.

Я работаю посредством присутствия, а не менторства. Я считаю, что у любого человека изначально есть решение на его/ее/их запрос. В работе я помогаю этот ответ  заметить, развить и применять его в повседневных ситуациях.

 • Получила степень бакалавра психологии, в Запорожском национальном техническом Университете, а также с отличием окончила магистратуру в Национальном университете «Запорожская политехника».
 • Успешно приняла участие и завершила терапевтическо-образовательную программу первой ступени программы сертификации гештальт-терапевтов в Киевском Гештальт Университете. В данный момент прохожу обучение на второй ступени гештальт-терапевтов в Киевском Гештальт Университете.
 • В настоящее время я также участвую в групповом тренинге по получению специализации «Телесность и сексуальность» для гештальт-терапевтов.
 • Прохожу образовательно-терапевтическую программу «Работа с телом в психотерапии» в школе телесной терапии «Свободное тело».

В своей работе я следую одного простого принципа: «любые эмоции и чувства важны, а значит должны быть выражены». Когда мы их не выражаем, они остаются с нами в нашем теле в виде симптома, что мешает нам проживать качественную и счастливую жизнь.

Существуют социальные ограничения или внутренние глубинные убеждения, которые не позволяют нам выражать агрессию, гнев, раздражение, горе, а иногда радость и даже эйфорию – но все эти эмоции важны не только для нашего психологического здоровья, но и для нашей физической целостности.

Мой опыт ведения терапии показывает, что совместное использование методов гештальт-терапия и телесно-ориентированной терапии, помогает добиться наилучших результатов на сеансах.

Опыт работы

Я получила свои знания и навыки во время стажировок и работы, в том числе в:

 • Частная практика в Запорожье/онлайн сессии по всему миру с июня 2019 года;
 • Создание и участие в качестве ко-тренера в терапевтической группе «Антидоспехи» (опыт групповой терапии);
 • проведение тренингов для студентов 1-3 года обучения, факультета «Психология» Национального университета «Запорожская политехника»;
 • Волонтерство в арт-фестивалях психологии и развития «4 сезона: Краски весны» от Института развития практической психологии;
 • Волонтерство в качестве психолога на Семейных Фестивалях в Запорожье;
 • Участие в качестве ассистента психолога в проведении научно-экспериментальной работы «Обеспечение психологического здоровья детей методами вальдорфской педагогики»;
 • Участие во втором Азовском Гештальт Интенсиве;
 • Участие в конференциях «Я + ТЫ = МЫ» от Киевского Гештальт Университета;
 • Участие в обучающем тренинге Венгерского международного центра биосуггестивной терапии для коррекции психосоматических расстройств.
В частной практике я следую Психологического Кодекса этики и профессионализма психолога, сотрудничаю с супервизором и посещаю личную психотерапию.

Запросы, с которыми я работаю

В своей я наиболее эффективна для людей, которые:

 • Имеют трудность в принятии себя, свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность;
 • Хотят совершить каминг-аут в личной и/или профессиональной жизни или уже сделали его и столкнулись с не желаемыми последствиями;
 • Ощущают утрату своей идентичности;
 • Проживают утрату любимого человека;
 • Испытывают трудности в отношениях с партнером или родителем/ребенком;
 • Испытывают психосоматические расстройства вызывающие боль, хроническую
  усталость, упадок сил;
 • Испытывают хронический стресс;
 • Испытывают угнетенное настроение, апатия или другие депрессивные симптомы;
 • Испытывают эмоциональное напряжение или перепады настроения;
 • Хотят самоопределиться;
 • Имеют травматический опыт;
 • Имеют расстройство образа тела;
 • Испытывают навязчивые мысли/действия;
 • Переживают панические атаки;
 • Имеют проблемы с агрессией;
 • Склонны к аутоагрессии и самоповреждениям.

Часы приёма, предложение и прайс-лист

Записаться ко мне можно в:
ПОНЕДЕЛЬНИК – 11:30-18:00
СРЕДА – 18:00-21:00 (только онлайн-сессии)

УСЛУГА ВРЕМЯ ЦЕНА
Консультация и психологическая терапия 50 мин. PLN 150
Индивидуальная психотерапия 50 мин. PLN 150

Работаю с людьми начиная с 13 летнего возраста, в форме личных встреч и в онлайне. Провожу сессии на украинском, русском и английском языках.

Регистрация на сеансы:
Наш телефон для записи на польском и английском языках.
Люди, которые владеют только русским языком, могут отправить нам сообщение на электронный адрес указанный ниже.

[ENG] Liza Stetsiuk - psychotherapist, psychologist

I'm a certified Ukrainian psychologist, gestalt therapist and body psychotherapist (the title is in progress). I work with adults and teenagers in the form of personal psychotherapy. I have also experience of leading therapy group sessions.

I work by the means of presence. I believe that any person initially has a solution to his/her/their request, I just help to notice and develop it and apply it in day-to-day situations.

 • I have a Bachelor degree in Psychology obtained at Zaporizhzhia National Technical University and also finished Master's Degree program in “Zaporizhzhia Polytechnic" National University with honors.
 • Successfully participated and completed the therapeutic-educational first stage program of Gestalt Therapist Certification Programs in Kiev Gestalt University with the second stage of the program in process.
 • In present time, I'm also participating in a group training to acquire specialization in „Bodiality and sexuality" for Gestalt therapists.
 • I am taking part in educational and therapeutic program „Work with the body in psychotherapy" in school of body therapy „Free Body".

In therapy practice, I follow one simple principle: ‘any emotions and feelings are important, and must be expressed’. When we don't express them, they remain with us in our body in the form of any symptom, which makes it difficult to live a quality and happy life.

There are social restrictions or some inner deep convictions that don't allow us to express aggression, anger, irritation, grief, euphoria and sometimes even joy – but all of these emotions are important not just for our psychological health, but also for physical one.

Therefore, I have found that a collaborative use of different methods such as gestalt therapy and body therapy helps getting the best results on sessions.

Work experience

I have gained knowledge and skills during internships and work, among others in:

 • private practice in Zaporizhzhya/online session worldwide since June, 2019;
 • founding and being a co-trainer of the “AntiArmor” therapy group (group therapy experience);
 • conducting trainings for 1-3 grade students of the faculty of „Psychology" at the “Zaporizhzhia Polytechnic" National University;
 • volunteering in the art festivals of psychology and development “4 seasons: Colors of spring” from the Institute for the Development of Practical Psychology;
 • volunteering as a psychologist at the Family Festivals in Zaporizhzhya;
 • participation as an assistant to a psychologist conducting the research and experimental work titled “Providing psychological health for children using Waldorf pedagogy”;
 • participation in the second Summer Azov Gestalt training intensive;
 • participation in the conferences “ME + YOU = WE” held by the Kiev Gestalt University;
 • trainings in Biosuggestive therapy for correction of psychosomatic disorders by Hungarian International center of biosuggestive therapy.
I follow the Psychologist's Code of Ethics and Professionalism in private practice, I am supervised and I attend personal psychotherapy.

Help areas:

In my work, I support people who:

 • have difficulty accepting themselves, their sexual orientation and/or gender identity;
 • want to come out in their personal and / or professional life or have already done so and face the consequences;
 • to cope with loss of identity
 • handle through loss of loved one
 • experience difficulties in their relationship with a partner or child
 • experience psychosomatic disorders causing pain, chronic fatigue, lack of energy;
 • experience chronic stress;
 • have depressed mood, apathy or other depressive symptoms;
 • experience emotional tension or mood swings;
 • want to self-determine;
 • have traumatic experiences;
 • have body image disorder;
 • experience obsessive states of mind;
 • have panic attacks;
 • have problems with aggression;
 • experience self-aggression and self-harm.

Admission hours, offer and price list

I work in:
MONDAY – 11:30 AM-6:00 PM
WEDNESDAY – 6:00 PM-9:00 PM (online sessions only)

SERVICE TIME PRICE
Consultation and psychological therapy 50 min. PLN 150
Individual psychotherapy 50 min. PLN 150

I have been working with individuals from the age of 13 in a stationary and online form, in Ukrainian, Russian and English.

Registration for sessions:
Our telephone is available in Polish and English.
Ukrainian or Russian speakers can contact us in writing.

 • phone: +48 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl