fbpx

Wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób zagrożonych dyskryminacją w formie 50-minutowych sesji:

 • stacjonarnych;
 • online;
 • telefonicznych (nierekomendowane – dostępne dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu lub ich łącze jest zbyt słabe do prowadzenia wideorozmowy).

Na sesje bezpłatnego wsparcia psychologicznego obowiązują zapisy przez naszą recepcję.

Wsparcia udzielają wybrane osoby z naszego zespołu.

Jak skorzystać

Skontaktuj się z naszą recepcją i umów się na sesję:

 • tel. 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj nas o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Zorganizujemy spotkanie w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Osoby posługujące się językami innymi niż polski i angielski oraz osoby g/Głuche będą mogły skorzystać ze wsparcia za pośrednictwem tłumaczki_cza. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez Fundację z otrzymanej dotacji. Potrzebę tłumaczenia Beneficjentka_nt musi zgłosić przed dokonaniem zapisu na sesje.

Przed pierwszą sesją poprosimy Cię o uzupełnienie formularza z podstawowymi danymi.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekunki_na prawnej_nego, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Ze względu na duże zapotrzebowanie wsparcie jest ograniczone do 12 sesji na osobę.

Ze względu na duże zainteresowanie bezpłatnym wsparciem mogą obowiązywać zapisy na listę oczekujących.

Dla kogo - beneficjentki_nci

Do skorzystania ze wsparcia, w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które ze względu na stan finansów, nie mogą pozwolić sobie na płatną wizytę u psycholożki_loga.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, zagrożonych dyskryminacją w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • życie rodzinne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

a także ze względu na różne przesłanki tj.:

 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • wiek,
 • płeć,
 • niepełnosprawność,
 • stan zdrowia,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekunki_na prawnej_nego, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne realizowane jest w ramach projektu „MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA – wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.

Informator o bezpłatnym wsparciu

W ramach projektu przygotowaliśmy informator z bazą teleadresową organizacji udzielających bezpłatnego wsparcia:

 • osobom w kryzysie psychicznym;
 • osobom LGBTQIAP;
 • migrantkom_tom;
 • dzieciom i młodzieży;
 • seniorkom_rom;
 • kobietom;
 • osobom doznającym przemocy, zagrożonym nią lubą ją stosującym.

Broszura zawiera wybrane organizacje działające na terenie m.st. Warszawy oraz te ogólnopolskie.

Informator w pliku pdf można pobrać klikając poniższy przycisk.