fbpx

Trening afirmacyjny głosu i komunikacji

Celem afirmacji głosu jest uzyskanie takiego głosu i sposobu mówienia, które będą spójne  tożsamością i pożądaną ekspresją płci osoby odczuwającej dysforię głosu. Skierowana jest do wszystkich osób, które odczuwają ten rodzaj dysforii płciowej i chciałyby zmienić brzmienie swojego głosu lub sposób komunikowania się z innymi (to, jakich używają gestów, jak pracują ich mięśnie mimiczne, jak akcentują wyrazy i zdania itd.). Najczęstszymi kierunkami pracy są feminizacja, maskulinizacja oraz neutralizacja/androgynizacja głosu i mowy.

Afirmacja głosu będzie miała dla każdej osoby w niej uczestniczącej inny przebieg, ponieważ cele szczegółowe są zawsze dostosowywane do oczekiwań danej osoby oraz do jej warunków anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i społecznych. Efektem procesu afirmacji ma być taka zmiana brzmienia głosu i strategii komunikacyjnych, która pozwoli w największym możliwym stopniu zredukować obecność dysforii głosu i komunikacji.

Zdarza się, że afirmacja głosu musi być poprzedzona konsultacją foniatryczną oraz rehabilitacją głosu, ponieważ aby móc bezpiecznie ingerować w proces tworzenia głosu, wszystkie struktury odpowiedzialne za ten proces muszą funkcjonować prawidłowo. Inaczej mówiąc, jeśli głos choruje, najpierw trzeba go wyleczyć, aby móc go dopasowywać do swoich oczekiwań. W przeciwnym razie można narazić się na poważniejsze problemy głosowe.

Dla kogo

Afirmacja głosu i komunikacji lub konsultacja logopedyczna może być pomocna dla osób, które między innymi:

  • odczuwają dysforię głosu, a nie mogą liczyć na zmianę brzmienia wywołaną interwencją hormonalną;
  • czują dysforię w związku z tym jak brzmi ich śmiech, kaszel czy kichnięcie;
  • chcą przygotować swój głos do mutacji lub ułatwić jej przebieg;
  • przyjmują testosteron i czują, że mutacja głosu nie przebiega prawidłowo;
  • przeszły już mutację, ale ich głos wciąż nie odpowiada ich oczekiwaniom;
  • rozważają operacyjną feminizację/maskulinizację głosu, przygotowują się do niej lub są już po zabiegu;
  • zawodowo posługują się głosem;
  • nie są zadowolone z brzmienia swojego głosu lub tego, w jaki sposób się komunikują, co powoduje u nich dyskomfort, obniżenie nastroju, utrudnia nawiązywanie relacji;
  • wstydzą się tego, jak mówią, unikają mówienia;
  • chciałyby poprawić walory swojego głosu lub mowy.
Trening afirmacyjny głosu i komunikacji kierujemy do osób z dysforią głosu - osób transpłciowych i niebinarnych.

Jak to wygląda

Tworzenie głosu wymaga współpracy ze sobą różnych struktur i procesów – oddychania, fonacji (drgania fałdów głosowych w krtani) oraz rezonansu. Praca nad głosem ma na celu usprawnienie wszystkich tych elementów biorących udział w tworzeniu głosu, które nie działają prawidłowo (rehabilitacja głosu), lub których pracę można zmodyfikować, aby uzyskać preferowane brzmienie (afirmacja głosu).

Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy na temat Twoich oczekiwań i możliwości. Wspólnie ustalamy realne cele lub kierunek działań, tak, aby w jak największym stopniu zredukować dysforię głosu.

Na tworzenie głosu i mówienie wpływa bardzo wiele czynników, dlatego też praca powinna przebiegać wielotorowo, uwzględniając wszystkie istotne elementy – choć niektóre z nich mogą się wydać dość odległe od czynności mówienia. Na początku pracujemy nad prawidłowym oddechem, który jest bazą do dalszej pracy nad głosem, doskonalimy koordynację oddechu i fonacji oraz pracę mięśni uczestniczących w tworzeniu głosu. Uczymy się jak dbać o głos, dowiadujemy się jak funkcjonuje narząd głosu oraz z czym i nad czym możemy pracować. W zależności od potrzeb wprowadzamy ćwiczenia relaksacyjne, czasami ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe lub ruchowe.

Pracujemy nad prawidłowym i pełnym rezonansem, ćwiczymy język i wydajemy dźwięki. Zajmujemy się zwiększaniem możliwości głosowych zgodnie z ustalonym wcześniej kierunkiem pracy, wyrabiamy większą świadomość głosu, uczynniamy odpowiednie rezonatory lub modyfikujemy ich udział. Czasami, szczególnie jeśli pojawiają się napięcia mięśniowe, możemy zastosować elementy manualnej terapii krtani i mięśni artykulacyjnych (specjalny rodzaj masażu szyi i twarzy). Redukcja nadmiernego napięcia jest często kluczowa dla powodzenia całego procesu afirmacji głosu.

Jeśli czujesz potrzebę wprowadzenia zmian także w innych obszarach komunikacji, możemy pracować np. nad mimiką, gestykulacją, stylem mówienia i używanym językiem, oraz wszystkimi innymi elementami, które nie są zgodne z Twoją tożsamością i pożądaną ekspresją płciową (także nad dźwiękami takimi jak śmiech, kaszel, odchrząkiwanie i kichanie).

Niezwykle ważnym elementem procesu, który zapewnia jego efektywność, jest Twoja praca własna między spotkaniami, czyli sumienne wykonywanie ćwiczeń zleconych przez osobę prowadzącą.

Coraz bardziej dostępna staje się także inna droga redukcji dysforii głosu – operacyjne zabiegi feminizujące i maskulinizujące głos. Należy jednak pamiętać, że operacja również wiąże się z wykonywaniem ćwiczeń emisyjnych pod okiem specjalistki_ty, zarówno przed zabiegiem, jak i po jego przebyciu.

Podczas ćwiczeń warto wygodnie się ubrać w taki strój, który pozwoli wykonywać swobodne ruchy i nie będzie uciskał żeber ani mięśni brzucha (jeśli nosisz binder, w miarę możliwości, na czas zajęć lub ćwiczeń własnych zmieniaj go na luźniejszą bieliznę).

Proces afirmacji głosu i/lub komunikacji może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji (zazwyczaj do kilkunastu miesięcy). Najlepiej jest, kiedy odbywają się w regularnych odstępach czasu, np. co tydzień.

Celem afirmacji głosu jest uzyskanie takiego głosu i sposobu mówienia, które będą spójne z tożsamością i pożądaną ekspresją płci osoby odczuwającej dysforię głosu. Skierowana jest do wszystkich osób, które odczuwają ten rodzaj dysforii płciowej i chciałyby zmienić brzmienie swojego głosu lub sposób komunikowania się z innymi (to, jakich używają gestów, jak pracują ich mięśnie mimiczne, jak akcentują wyrazy i zdania itd.). Najczęstszymi kierunkami pracy są feminizacja, maskulinizacja oraz neutralizacja/androgynizacja głosu i mowy.

Kto prowadzi afirmację głosu i komunikacji

Afirmacją głosu i komunikacji może zajmować się osoba, która ukończyła studia logopedyczne lub swoją edukację w pokrewnej dziedzinie uzupełniła o studia podyplomowe z rehabilitacji zaburzeń głosu lub emisji i rehabilitacji głosu. Warunkiem dobrego przygotowania do prowadzenia tego rodzaju działań jest uzyskanie wiedzy w zakresie przebiegu procesu afirmacji głosu, potrzeb osób różnorodnych płciowo oraz specyfiki pracy z osobą doświadczającą dysforii.

Specjalistki_ci prowadzący trening afirmacyjny głosu i komunikacji