fbpx

Terapia par, związków i rodzin

Dla kogo

Terapia par i związków skierowana jest dla osób będących w relacji miłosnej, w której pojawiają się trudności lub chęci poprawy jej jakości. Kluczem udanych związków jest właściwa komunikacja, umiejętność konstruktywnego wyrażania emocji i rozumienie indywidualnych potrzeb każdej z osób. Ta forma pomocy psychologicznej jest skuteczna m. in. w przypadku:

  • trudności w komunikacji pomiędzy osobami będącymi w związku;
  • zmęczenia, „znudzenia" i rozdrażnienia sobą partnerów lub partnerek;
  • przemocy fizycznej lub słownej mającej miejsce w związku;
  • zmian w życiu jednej z osób, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie związku;

Terapia rodzin dedykowana jest dla osób będących rodziną z wyboru lub powiązanych więzami krwi. Trudności występujące pomiędzy członkami systemu rodzinnego (rodzicami, dziadkami, dziećmi czy innymi osobami) występują naturalnie w cyklu trwania relacji. Od tego jak te trudności zostaną rozwiązane zależy dalszy kształt relacji rodzinnych. Ta forma terapii jest pomocna m. in. w przypadku:

  • konfliktów międzypokoleniowych;
  • okresu dojrzewania dzieci, w którym zmieniają się ich zachowania i spostrzeganie rzeczywistości;
  • potrzeby rozwiązania konfliktów z dalekiej przeszłości, które nie dają Ci spokoju w teraźniejszości;
  • przemocy fizycznej lub słownej mającej miejsce w rodzinie;
Psychoterapia może przynieść też wiele korzyści związkom i rodzinom, które na co dzień nie doświadczają żadnych trudności psychicznych. Jest ona zawsze procesem rozwoju, drogą ku pełniejszej realizacji potencjału związku czy rodziny.

Jak to wygląda

Psychoterapia jest – najogólniej mówiąc – metodą leczenia rozmową. Stanowi ona długotrwały proces, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od potrzeb osób w niej uczestniczących. Relacja psychoterapeutyczna, łącząca klientki czy klientów z psychoterapeutą jest przestrzenią, w której poprzez doświadczenie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bycia widzianą i słuchaną osoba ma możliwość otwartego przeżywania siebie, wyrażania emocji, przyglądania się różnym aspektom swojego życia oraz uzyskiwania informacji zwrotnych od psychoterapeuty.

Terapia par, związków i rodzin to spotkanie osób będących w relacji miłosnej czy rodzinnej z psychoterapeutą. Sesje odbywają się na wygodnych fotelach w przytulnym gabinecie, który zapewnia prywatność niezbędną do nawiązania relacji psychoterapeutycznej.

Psychoterapia poza formą skierowaną do par, związków i rodzin może się odbywać w formie indywidualnej (psychoterapia indywidualna) lub w formie grupowej (psychoterapia grupowa), w której za dodatkowy czynnik leczący uznaje się kontakt z członkiniami_kami grupy psychoterapeutycznej.

Terapia par i związków skierowana jest dla osób będących w relacji miłosnej, w której pojawiają się trudności lub chęci poprawy jej jakości.

Terapia rodzin dedykowana jest dla osób będących rodziną z wyboru lub powiązanych więzami krwi.

Kto prowadzi terapię par, rodzin i związków

Terapię prowadzą psychoterapeuci, a więc osoby, które ukończyły studia wyższe oraz uzyskały certyfikat szkoły psychoterapeutycznej lub też są w trakcie certyfikacji. A dodatkowo, poprzez dodatkowe kursy i szkolenia, nabyły wiedzę oraz umiejętności pozwalającej pracować z parami, związkami i rodzinami.

Psychoterapeuci kształcą się w różnych nurtach (modalnościach, podejściach) psychoterapeutycznych. Główne nurty to: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, gestalt, procesu, humanistyczna i systemowa. Poszczególne podejścia różnią się modelem teoretycznym, na podstawie którego definiują przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych, metodami i technikami pracy z klientką czy klientem, oraz sposobem budowania relacji psychoterapeutycznej.

Terapeutki i terapeuci par, związków i rodzin