fbpx

Opiniowanie psychologiczne w procesie tranzycji

Dla kogo

Proces opiniowania psychologicznego jest przeznaczony dla osób transpłciowych i niebinarnych, chcących otrzymać dokument potrzebny do rozpoczęcia medycznych interwencji afirmujących płeć, takich jak hormonalna terapia zastępcza, zabiegi i operacje, oraz sądowego procesu uzgodnienia płci. Osoby, które stawiają sobie pytania dotyczące swojej tożsamości płciowej i chciałyby lepiej poznać ten aspekt siebie zapraszamy na konsultacje z specjalistkami_tami z naszego zespołu.

Na przygotowywaną przez nas opinię składa się opis poznawczego i emocjonalno-społecznego funkcjonowania osoby w celu potwierdzenia zdolności do wyrażenia świadomej zgody na proces tranzycji. Dodatkowo poszerza ona wiedzę o własnych cechach i zasobach oraz dostarcza indywidualnych rekomendacji dotyczących potencjalnego wsparcia psychologicznego w procesie korekty płci.

W Otwartej Przestrzeni przeprowadzamy proces opiniowania dla osób od 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekunki_na prawnej_nego. Której_którego obecność będzie konieczna na początkowych spotkaniach.

Jak to wygląda

Proces opiniowania psychologicznego obejmuje serię spotkań z psycholożką/seksuolożką, w przebiegu których:

  • prowadzony jest wywiad psychologiczno-seksuologiczny;
  • osoba wypełnia kwestionariusze, badające m.in. osobowość, sposoby radzenia sobie;
  • omawiana jest biografia dotycząca rozwoju psychoseksualnego przygotowana wcześniej we własnym zakresie.

W procesie opiniowania zawsze uczestniczą dwie specjalistki, jednak każde spotkanie ma charakter indywidualny (jeden na jeden). 

Standardowo na opiniowanie składa się 5 spotkań, w tym jedno lub dwa są podwójne (dwie sesje z rzędu). Nie wydłużamy sztucznie procesu opiniowania, sesje, w miarę dostępności grafikowych psycholożek mogą odbywać się co tydzień, jednak nie częściej. Piąte spotkanie poświęcone jest na omówienie i wydanie dokumentu opinii. Pomiędzy 4 a  5 spotkaniem, psycholożki potrzebują 3-4 tygodni na napisanie opinii. 

Łączny koszt sesji w standardowym procesie wynosi około 1100-1280 zł. Do tego dochodzi koszt napisania i wydania dokumentu opinii, który wynosi 640 zł. Osoba dla której tworzona jest opinia nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z kwestionariuszami. Nie pobieramy opłat z góry za cały proces, wycofując się z procesu opiniowania w trakcie, ponosisz tylko koszt odbytych sesji.

Proces opiniowania może zostać wydłużony o dodatkowe spotkania, jeśli taka potrzeba zostanie stwierdzona przez psycholożki lub na prośbę osoby, dla której tworzona jest opinia. Jednak taka potrzeba zostanie zawsze dokładnie omówiona.

Nie prowadzimy procesu opiniowania całkowicie w formie online. Drugie i czwarte spotkanie muszą się odbyć stacjonarnie. Sesje będą nagrywane na dyktafon, nagranie będzie wykorzystywane do przygotowania dokumentu opinii, a po jego wydaniu zostanie skasowane.

Sporządzenie opinii dla osoby poniżej 18 roku życia dodatkowo wymaga udziału w wywiadzie rodzica/opiekunki_na prawnej_nego.

Proces opiniowania psychologicznego jest przeznaczony dla osób transpłciowych i niebinarnych, chcących otrzymać dokument potrzebny do rozpoczęcia medycznych interwencji afirmujących płeć, takich jak hormonalna terapia zastępcza, zabiegi i operacje, oraz sądowego procesu uzgodnienia płci. Osoby, które stawiają sobie pytania dotyczące swojej tożsamości płciowej i chciałyby lepiej poznać ten aspekt siebie zapraszamy na konsultacje z specjalistkami_tami z naszego zespołu.

Kto prowadzi opiniowanie

Każdy proces opiniowania jest prowadzony przez dwuosobowy zespół specjalistek, które ukończyły dodatkowe przeszkolenie i staż poświęcone opiniowaniu na potrzeby procesu tranzycji w Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii w Poznaniu (PORT):

Marta Grodziska – psycholożka i seksuolożka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczka szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami LGBTQIAP od 16 roku życia, prowadzi konsultacje i terapie psychologiczne i seksuologiczne, terapie afirmujące oraz grupę wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych. Więcej informacji o Marcie znajdziesz tutaj.

Magdalena Burna – psycholożka (Uniwersytet Warszawski) i psychoterapeutka Gestalt. Prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, pracuje z osobami transpłciowymi i niebinarnymi. Więcej informacji o Magdalenie znajdziesz tutaj.

Specjalistki prowadzące opiniowanie psychologiczne w procesie tranzycji