fbpx

Formularz do wypełnienia przed pierwszą sesją

Przed pierwszą sesją prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potrzebujemy Twoich podstawowych danych, akceptacji regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. W ankiecie zawartej w formularzu pytamy Cię o to jak do nas trafiłaś_eś.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, formularz musi zostać podpisany przez rodzica/opiekunkę_na prawną_nego.

Jak wypełnić i podpisać

Przed sesją stacjonarną wypełnisz formularz na miejscu.

W przypadku sesji online prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie formularza przed pierwszą sesją. W przypadku nieodesłania formularza sesja zostanie odwołana.

Poniżej przeczytasz jak to zrobić:

Sposób 1: Wypełnij odręcznie (potrzebna drukarka i skaner)

 1. Wydrukuj formularz.
 2. Wypełnij wszystkie pola.
 3. Zeskanuj formularz do pdf (sprawdź czy skan jest wyraźny).
 4. Wyślij skan na info@otwartaprzestrzen.pl.

Sposób 2: Wypełnij na komputerze (potrzebny profil zaufany)

 1. Wypełnij wszystkie pola formularza za pomocą programu umożliwiającego pisane na pliku pdf (np. bezpłatnego Acrobat Reader). Pola typu “checkbox" zaznacz za pomocą litery “X".
 2. Zapisz plik formularza wraz z naniesionymi dopiskami.
 3. Kliknij tutaj, aby wejść na rządową stronę obsługującą podpisy elektroniczne za pomocą profilu zaufanego.
 4. Załaduj wypełniony formularz za pomocą przycisku “wybierz dokument z dysku" i kliknij “podpisz".
 5. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 6. W prawym górnym rogu kliknij “podpisz profilem zaufanym" i wykonaj kolejne kroki.
 7. Po procedurze podpisywania trafisz na stronę z nagłówkiem “Twój dokument został poprawni podpisany", zjedź niżej i kliknij “pobierz".
 8. Wyślij pobrany pdf na info@otwartaprzestrzen.pl.
 9. Recepcja weryfikując Twój podpis zobaczy tylko imię i nazwisko osoby podpisującej, datę podpisu i informację o ważności podpisu (podczas weryfikacji nie są widoczne PESEL, adres mieszkania czy inne dane osobowe).

Sposób 3: Odręczne przepisanie (tzw. “opcja ostateczna" ;))

Potrzebujemy Twojego oryginalnego podpisu, dlatego przesłanie nam wymaganych w formularzu danych w treści maila nie jest wystarczające.

 1. W takiej sytuacji weź kartkę i napisz na niej odręcznie:
  • preferowane imię i nazwisko (jeśli różni się od tego z dokumentów);
  • imię i nazwisko z dokumentu tożsamości;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • odpowiedź na pytanie 1. z ankiety;
  • odpowiedź na pytanie 2.  ankiety;
 1.  
 2. Przepisz formułki:
  • Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałam_em się z treścią Regulaminu i akceptuję jego zapisy.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń w celu świadczenia Usług oraz wykorzystywanie podanego nr telefonu i adresu e-mail do kierowania powiadomień związanych z Usługami.
  • Chcę otrzymywać newsletter o warsztatach i innych akcjach w Otwartej Przestrzeni (tylko jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter).

Następnie taką kartkę czytelnie podpisz i prześlij nam jej skan lub wyraźne zdjęcie na info@otwartaprzestrzen.pl.