fbpx

Psychoterapia indywidualna

Dla kogo

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do wszystkich osób czujących potrzebę wprowadzenia zmian w życiu oraz uzyskania pełniejszego zrozumienia dla własnych potrzeb i emocji. Ta forma pomocy psychologicznej jest skuteczna się m. in. w przypadku:

  • poważniejszych zaburzeń zdrowia psychicznego, np. choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń osobowości, depresji, nerwicy, schizofrenii, zaburzeń odżywiania;
  • uzależnienia i współuzależnienia;
  • trudności emocjonalnych, np. poczucia braku sensu życia, niskiej samooceny, przeżywania żałoby, bycia pod wpływem silnego stresu;
  • dolegliwości psychosomatycznych, np. zaburzeń snu, migren, chorób układu krążenia, astmy oskrzelowej;
Psychoterapia może przynieść też wiele korzyści osobom, które na co dzień nie doświadczają żadnych trudności psychicznych. Jest ona zawsze procesem rozwoju, drogą ku pełniejszej realizacji własnego potencjału.

Umożliwia lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i stosowanych mechanizmów psychicznych. Pomaga też wykształcić w sobie pewne pożądane cechy czy zachowania – np. poprzez rozwój empatii daje możliwość lepszego rozumienia emocji innych osób, uczy konstruktywnych sposobów raczenia sobie z trudnościami takimi jak stres, doświadczanie presji, odpowiadanie na oczekiwania otoczenia.

Jak to wygląda

Psychoterapia jest – najogólniej mówiąc – metodą leczenia rozmową. Stanowi ona długotrwały proces, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od potrzeb klientki czy klienta. Relacja psychoterapeutyczna, łącząca Klientkę czy Klienta z Psychoterapeutą jest przestrzenią, w której poprzez doświadczenie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bycia widzianą i słuchaną osoba ma możliwość otwartego przeżywania siebie, wyrażania emocji, przyglądania się różnym aspektom swojego życia oraz uzyskiwania informacji zwrotnych od psychoterapeuty.

Psychoterapia indywidualna to spotkanie Klientki czy Klienta z psychoterapeutą, sam na sam. Sesje odbywają się na wygodnych fotelach w przytulnym gabinecie, który zapewnia prywatność niezbędną do nawiązania relacji psychoterapeutycznej.

Psychoterapia poza formą indywidualną może także angażować członków danej rodziny (psychoterapia rodzin), czy skupiać się na osobach tworzących relację miłosną (psychoterapia par, związków). Może mieć również formę grupową (psychoterapia grupowa), w której za dodatkowy czynnik leczący uznaje się kontakt z członkiniami_kami grupy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do wszystkich osób czujących potrzebę wprowadzenia zmian w życiu oraz uzyskania pełniejszego zrozumienia dla własnych potrzeb i emocji.

Umożliwia lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i stosowanych mechanizmów psychicznych. Pomaga też wykształcić w sobie pewne pożądane cechy czy zachowania.

Kto prowadzi psychoterapię indywidualną

Psychoterapię prowadzą Psychoterapeuci, a więc osoby, które ukończyły studia wyższe oraz uzyskały certyfikat szkoły psychoterapeutycznej lub też są w trakcie certyfikacji.

Psychoterapeuci kształcą się w różnych nurtach (modalnościach, podejściach) psychoterapeutycznych. Główne nurty to: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, gestalt, procesu, humanistyczna i systemowa. Poszczególne podejścia różnią się modelem teoretycznym, na podstawie którego definiują przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych, metodami i technikami pracy z klientką czy klientem, oraz sposobem budowania relacji psychoterapeutycznej.