fbpx

Grupa terapeutyczna dla osób LGBTQIA

Nabór do grupy został zakończony.

Do udziału w grupie zapraszamy wszystkie osoby LGBTQIA, które chcą lepiej rozumieć siebie i swoje uczucia w bliskich relacjach, wzmocnić poczucie własnej wartości, zyskać wsparcie od osób mających podobne doświadczenia. Grupę prowadzić będzie psychoterapeutka Aldona Żebrowska. Szczegółowe informacje poniżej.

Jeśli jesteś zainteresowana_y dołączeniem do grupy – skontaktuj się z nami:

 • zadzwoń na numer 511 028 333
 • napisz e-mail na info@otwartaprzestrzen.pl
Grupa ma charakter zamknięty, czyli rozpoczyna i kończy pracę w tym samym składzie osobowym. Przed wstąpieniem do grupy zapraszamy na konsultacje z terapeutką prowadzącą grupę. Konsultacje służą omówieniu potrzeb klientki_ta, motywacji do przystąpienia do grupy oraz zapoznania z zasadami w niej panującymi.

Psychoterapia grupowa może być okazją do uzyskania wsparcia, a także zbudowania bezpiecznych relacji i przyjrzenia się, jak w nich funkcjonujemy. Osoby uczestniczące w grupie, poza częściowo wspólnymi, wnoszą swoje własne doświadczenia, tożsamość i sytuacje społeczna, a także inne spojrzenie na te same sprawy. Pozwala to na zweryfikowanie swoich zachowań, myśli i emocji, które być może utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Psychoterapia grupowa to obecnie bardzo potrzebna i skuteczna forma pomocy psychologicznej. W wielu sytuacjach może okazać się bardziej pomocna niż psychoterapia indywidualna.

Dla kogo

Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które m.in.:

 • doświadczają niskiego poczucia własnej wartości;
 • zmagają się z lękiem, wstydem, bezsilnością;
 • doświadczają trudności w tworzeniu i utrzymywaniu relacji przyjacielskich;
 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku.

Przeciwwskazania:

 • uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • stan psychozy lub zaburzenia afektywne;
 • w grupie nie mogą brać udziału osoby będące w związku, przyjaciele lub osoby spokrewnione.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby pełnoletnie.

Co mogę zyskać?

Terapia grupowa umożliwia:

 • przyjrzenie się własnym wzorcom wchodzenia i funkcjonowania w relacjach;
 • otrzymanie informacji zwrotnej od innych uczestników w bezpiecznym środowisku, co wpływa na zwiększenie samoświadomości i pobudza autorefleksję;
 • przyjrzenie się własnym emocjom i stanom psychicznym, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany;
 • uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi;
 • wymianę doświadczeń w zakresie sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi.

W efekcie osoby uczestniczące uzyskują nowe spojrzenie na siebie i tworzone relacje, dzięki któremu mogą zmienić sposób ich przeżywania czy doświadczania. Zmiana ta zaowocuje możliwością budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

Dlaczego tworzymy grupę dla osób LGBTQIA?

W doświadczeniu wielu osób LGBTQIA pojawia się cierpienie z powodu odrzucenia i niezrozumienia przez bliskich oraz przez otoczenie społeczne. Jak pokazują badania, osoby LGBTQIA są narażone na tzw. stres mniejszościowy i często nie znajdują wsparcia w rodzinie pochodzenia czy środowisku społecznym.

Psychoterapia grupowa może być okazją do uzyskania wsparcia, a także zbudowania bezpiecznych relacji i przyjrzenia się, jak w nich funkcjonujemy. Osoby uczestniczące w grupie, poza częściowo wspólnymi, wnoszą swoje własne doświadczenia, tożsamość i sytuacje społeczna, a także inne spojrzenie na te same sprawy. Pozwala to na zweryfikowanie swoich zachowań, myśli i emocji, które być może utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Informacje organizacyjne

Termin spotkań: każdy wtorek 19:30-21:00
Forma: stacjonarna
Miejsce: Otwarta Przestrzeń – centrum terapii, Wawelska 28, Warszawa
Liczba osób w grupie: do 9
Koszt udziału w grupie: 420 zł miesięcznie
Start grupy: 13 września 2022 (termin potwierdzony)
Czas trwania grupy: do czerwca/lipca 2023
Koszt konsultacji do grupy: 160 zł za jedną sesję (min. 3 konsultacje)

Jeśli jesteś zainteresowana_y dołączeniem do grupy – skontaktuj się z nami:

 • zadzwoń na numer 511 028 333
 • napisz e-mail na info@otwartaprzestrzen.pl
Prowadząca
Aldona Żebrowska - psychoterapeutka
Aldona Żebrowska

psychoterapeutka, trenerka, pedagożka. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapeutycznie pracuje od 2003 roku. Więcej informacji o prowadzącej tutaj.