fbpx

Aldona Żebrowska - psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką, trenerką, pedagożką. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także rocznego Studium Psychoprofilaktyki Uzależnień. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, a także warsztaty rozwojowe oraz treningi metapoznawcze.

Psychoterapia jest dla mnie procesem poznawania siebie, badania swoich uczuć, także tych głęboko ukrytych i budzących lęk potrzeb i fantazji. Ten wewnętrzny świat kształtuje stosunek do siebie i innych, a swój początek ma w relacjach z pierwszymi opiekunami i otoczeniem społecznym. W pracy terapeutycznej kieruję się więc przekonaniem, że ważne jest dostrzeganie zarówno wewnętrznego świata przeżyć, jak i rozumienie kontekstu rodzinnego oraz społecznego, ponieważ integracja tych perspektyw pozwala lepiej rozumieć siebie oraz przyczyny pojawiających się trudności i emocjonalnego cierpienia. Dzięki temu możliwe staje się bardziej dojrzałe funkcjonowanie, osiąganie satysfakcji w bliskich związkach i pełniejsze korzystanie z własnego potencjału. Psychoterapia to także proces doceniania siebie, akceptacji oraz przestrzeń, by zatroszczyć się o swoje potrzeby.

Doświadczenie zawodowe

Terapeutycznie pracuję od 2003 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób doświadczających choroby psychicznej oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej, pracując z osobami doświadczającymi przemocy i będącymi w kryzysie emocjonalnym. Od kilku lat prowadzę również prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

W mojej pracy często pomagam osobom doświadczającym trudnej sytuacji życiowej, kryzysu w bliskich relacjach, wykluczenia lub dyskryminacji, np. ze względu na niepełnosprawność i doświadczanie choroby. Ważny obszar mojej pracy to wspieranie osób doświadczających stresu mniejszościowego ze względu na nieheteronormatywną orientację seksualną.

Pracuję w zgodzie ze standardami profesjonalnej pomocy psychologicznej i etyki zawodowej psychoterapeuty. Swoje umiejętności terapeutyczne stale doskonalę, korzystając z superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP oraz biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Obszary pomocy

Jako psychoterapeutka pomagam osobom, które:

 • zmagają się z trudnościami w relacjach;
 • doświadczały przemocy ze strony bliskich osób;
 • przeżywają kryzysy życiowe;
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości;
 • poszukują wsparcia w związku ze swoją orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową;
 • doświadczają przewlekłego stresu i przemęczenia;
 • często odczuwają lęk i niepokój;
 • zauważają u siebie objawy depresji;
 • stale się zamartwiają i mają chroniczne poczucie winy;
 • podejrzewają u siebie objawy wypalenia zawodowego;
 • dostrzegają u siebie objawy tzw. syndromu DDA i DDD;
 • cierpią na zaburzenia afektywne oraz z kręgu schizofrenii.

Zapraszam do wspólnej pracy także wszystkie osoby, które interesuje rozwój i chciałaby dowiedzieć się więcej o sobie i swoich możliwościach.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
PONIEDZIAŁKI – 16:00-21:00
WTORKI – 13:00-19:00
CZWARTKI – 8:00-14:00
PIĄTKI – 08:00-16:00

USŁUGA CZAS CENA
Konsultacja psychoterapeutyczna 50 min. 180 zł
Psychoterapia indywidualna 50 min. 180 zł
Pomoc w kryzysie 50 min. 180 zł

Terapeutka pracuje z osobami od 18 roku życia.

Możliwe sesje online.