fbpx

Aldona Żebrowska - psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką, trenerką, pedagożką. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także rocznego Studium Psychoprofilaktyki Uzależnień. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, a także warsztaty rozwojowe oraz treningi metapoznawcze.

Doświadczenie zawodowe

Terapeutycznie pracuję od 2003 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób doświadczających choroby psychicznej oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej, pracując z osobami doświadczającymi przemocy i będącymi w kryzysie emocjonalnym. Od kilku lat prowadzę również prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

W mojej pracy często pomagam osobom doświadczającym trudnej sytuacji życiowej, kryzysu w bliskich relacjach, wykluczenia lub dyskryminacji, np. ze względu na niepełnosprawność i doświadczanie choroby. Ważny obszar mojej pracy to wspieranie osób doświadczających stresu mniejszościowego ze względu na nieheteronormatywną orientację seksualną.

Psychoterapia jest dla mnie procesem poznawania siebie, badania swoich uczuć, także tych głęboko ukrytych i budzących lęk potrzeb i fantazji. Ten wewnętrzny świat kształtuje stosunek do siebie i innych, a swój początek ma w relacjach z pierwszymi opiekunami i otoczeniem społecznym. W pracy terapeutycznej kieruję się więc przekonaniem, że ważne jest dostrzeganie zarówno wewnętrznego świata przeżyć, jak i rozumienie kontekstu rodzinnego oraz społecznego, ponieważ integracja tych perspektyw pozwala lepiej rozumieć siebie oraz przyczyny pojawiających się trudności i emocjonalnego cierpienia. Dzięki temu możliwe staje się bardziej dojrzałe funkcjonowanie, osiąganie satysfakcji w bliskich związkach i pełniejsze korzystanie z własnego potencjału. Psychoterapia to także proces doceniania siebie, akceptacji oraz przestrzeń, by zatroszczyć się o swoje potrzeby.

Pracuję w zgodzie ze standardami profesjonalnej pomocy psychologicznej i etyki zawodowej psychoterapeuty. Swoje umiejętności terapeutyczne stale doskonalę, korzystając z superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP oraz biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Obszary pomocy

Jako psychoterapeutka pomagam osobom, które:

 • zmagają się z trudnościami w relacjach;
 • doświadczały przemocy ze strony bliskich osób;
 • przeżywają kryzysy życiowe;
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości;
 • poszukują wsparcia w związku ze swoją orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową;
 • doświadczają przewlekłego stresu i przemęczenia;
 • często odczuwają lęk i niepokój;
 • zauważają u siebie objawy depresji;
 • stale się zamartwiają i mają chroniczne poczucie winy;
 • podejrzewają u siebie objawy wypalenia zawodowego;
 • dostrzegają u siebie objawy tzw. syndromu DDA i DDD;
 • cierpią na zaburzenia afektywne oraz z kręgu schizofrenii.

Zapraszam do wspólnej pracy także wszystkie osoby, które interesuje rozwój i chciałaby dowiedzieć się więcej o sobie i swoich możliwościach.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
CZWARTKI – 7:55-13:55
PIĄTKI – 08:00-16:00

USŁUGA CZAS CENA
Konsultacja psychoterapeutyczna 50 min. 150 zł
Psychoterapia indywidualna 50 min. 150 zł
Pomoc w kryzysie 50 min. 150 zł