fbpx

Szkolenie: Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA - wiedza i kompetencje w pracy pomocowej - 8. edycja

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie online* „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej".

 • Chcesz pracować z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi lub transpłciowymi? Nie wiesz kogo oznaczają litery Q, I oraz A wymienione w nazwie szkolenia?
 • Pracujesz pomocowo i chcesz udzielać profesjonalnego wsparcia wszystkim, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej?
 • Czujesz, że brakuje Ci w tym temacie pewności siebie, umiejętności lub aktualnej wiedzy psychologicznej o osobach LGBTQIA?
 • Nie masz jeszcze doświadczeń w pracy z tymi grupami, ale chcesz się do tego przygotować?

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

* do szkoleń stacjonarnych wrócimy gdy będzie to bezpieczne.

Dla kogo

Szkolenie “Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA" jest przeznaczone dla osób pracujących pomocowo (np. psychoterapia, wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa) oraz osób rozpoczynających pracę w obszarze wsparcia psychologicznego. Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać się zawodowo, poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

Korzyści

 • Poznasz aktualną wiedzę psychologiczną o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;
 • Zrozumiesz problematykę definiowania i „diagnozowania” orientacji seksualnych;
 • Zobaczysz, na czym polega nowy model podejścia do transpłciowości;
 • Dowiesz się czym jest różnorodność tożsamości płciowych, seksualnych i relacji seksualno-romantycznych (ang. GSRD – gender, sexual & relationship diversity);
 • Doświadczysz spotkania z różnorodnością seksualną, płciową i relacyjną oraz przyjrzysz się swoim reakcjom jako profesjonalisty_ki;
 • Przyjrzysz się mechanizmom budowania mniejszościowych tożsamości osób LGBTQIA;
 • Zdobędziesz wiedzę jak mniejszościowa tożsamość wpływa na budowanie relacji przez Twoich klientów i klientki;
 • Rozważysz jakie wyzwania stoją przed młodzieżą nieheteroseksualną i niecispłciową;
 • Zapoznasz się ze specyfiką kontekstu życiowego i sytuacją osób LGBTQIA w Polsce;
 • Będziesz mieć możliwość empatycznego zrozumienia opresji społecznej i w bezpiecznej atmosferze doświadczyć jej konsekwencji;
 • Zobaczysz jak proces stygmatyzacji i stres mniejszościowy oddziałują na zdrowie psychiczne Twoich klientów i klientek;
 • Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBTQIA;
 • Wraz z innymi osobami uczestniczącymi przeanalizujesz studia przypadków i przekonasz się jak wiedza o tożsamości LGBTQIA może wpływać na konceptualizację problemu;
 • Przyjrzysz się swoim osobistym obawom i zasobom związanym z pracą z osobami LGBTQIA.
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi z elementami wykładowymi, doświadczeniami osobistymi, studiami przypadków oraz fragmentami filmów. Osoby uczestniczące otrzymają skrypt oraz komplet materiałów uzupełniających.

Informacje organizacyjne

TERMIN: 16-17.01.2021, sob.-ndz. 9:00-17:00 (16 godzin zegarowych), w oba dni przewidziana godzinna przerwa obiadowa rozpoczynająca się ok. 13:30
FORMA: online na platformie ZOOM
LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH: 12-16
KOSZT: 700 zł brutto – cena podstawowa

 • 595 zł brutto (15% rabatu) przy rejestracji do 7.01.2021

Masz pytania związane ze szkoleniem:

 • zadzwoń: 511 028 333
 • napisz: info@otwartaprzestrzen.pl

REJESTRACJA I OPŁACENIE SZKOLENIA:

 • Wypełnij formularz: https://forms.gle/Hjgjwx67xbsFzav9A;
 • W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą proformą, opiewającą na 80% kosztu szkolenia (z uwzględnieniem rabatu za wcześniejszą rejestrację), z 3-dniowym terminem płatności;
 • Po opłaceniu szkolenia w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę zaliczkową potwierdzającą wpłatę;
 • Na około tydzień przed szkoleniem otrzymasz drugą proformę z 3-dniowym terminem płatności na pozostałą kwotę (z uwzględnieniem rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • Po opłaceniu drugiej proformy otrzymasz fakturę końcową;
 • Osoby zgłaszające się w styczniu otrzymają fakturę proformę na pełną kwotę szkolenia (z uwzględnieniem rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Osoby uczestniczące otrzymają komplet materiałów uzupełniających oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Materiały będą wysyłane listem poleconym za pośrednictwem Poczta Polska S.A.;
 • Zaświadczenia uczestnictwa wydawane będą tylko osobom, które wzięły udział w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin;
 • Nieopłacenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie podanym na fakturze proformie będzie równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia;
 • Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Podano kwoty brutto.

ZASADY REZYGNACJI:

 • Oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia “Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA" należy przesłać na info@otwartaprzestrzen.pl;
 • W przypadku rezygnacji do 4.01.2021 Fundacja zachowuje 20% pełnego kosztu szkolenia (nie uwzględniając rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • W przypadku rezygnacji między 5.01.2021 a 10.01.2021 Fundacja zachowuje 50% pełnego kosztu szkolenia (nie uwzględniając rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • W przypadku rezygnacji od 11.01.2021 zaliczka nie będzie zwracana;
 • Zapis można przenieść na inną osobę.
Prowadzący
Jan Świerszcz

psycholog, trener, psychoterapeuta. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, autor wystąpień konferencyjnych, edukator i ekspert instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami o różnych tożsamościach płciowych i seksualnych w Otwartej Przestrzeni – centrum terapii. Więcej informacji o prowadzącym znajdziesz tutaj.