fbpx

Szkolenie: Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA - wiedza i kompetencje w pracy pomocowej - 10. edycja

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie online* „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej".

 • Chcesz pracować z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi lub transpłciowymi? Nie wiesz kogo oznaczają litery Q, I oraz A wymienione w nazwie szkolenia?
 • Pracujesz pomocowo i chcesz udzielać profesjonalnego wsparcia wszystkim, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej?
 • Czujesz, że brakuje Ci w tym temacie pewności siebie, umiejętności lub aktualnej wiedzy psychologicznej o osobach LGBTQIA?
 • Nie masz jeszcze doświadczeń w pracy z tymi grupami, ale chcesz się do tego przygotować?

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

* do szkoleń stacjonarnych wrócimy gdy będzie to bezpieczne.

Dla kogo

Szkolenie „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA" jest przeznaczone dla osób pracujących pomocowo (np. psychoterapia, wsparcie psychologiczne, psychiatria, interwencja kryzysowa) oraz osób rozpoczynających pracę w obszarze wsparcia psychologicznego. Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać się zawodowo, poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

Korzyści

 • Poznasz aktualną wiedzę psychologiczną o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;
 • Zrozumiesz problematykę definiowania i „diagnozowania” orientacji seksualnych;
 • Zobaczysz, na czym polega nowy model podejścia do transpłciowości;
 • Dowiesz się czym jest różnorodność tożsamości płciowych, seksualnych i relacji seksualno-romantycznych (ang. GSRD – gender, sexual & relationship diversity);
 • Doświadczysz spotkania z różnorodnością seksualną, płciową i relacyjną oraz przyjrzysz się swoim reakcjom jako profesjonalisty_ki;
 • Przyjrzysz się mechanizmom budowania mniejszościowych tożsamości osób LGBTQIA;
 • Zdobędziesz wiedzę jak mniejszościowa tożsamość wpływa na budowanie relacji przez Twoich klientów i klientki;
 • Rozważysz jakie wyzwania stoją przed młodzieżą nieheteroseksualną i niecispłciową;
 • Zapoznasz się ze specyfiką kontekstu życiowego i sytuacją osób LGBTQIA w Polsce;
 • Będziesz mieć możliwość empatycznego zrozumienia opresji społecznej i w bezpiecznej atmosferze doświadczyć jej konsekwencji;
 • Zobaczysz jak proces stygmatyzacji i stres mniejszościowy oddziałują na zdrowie psychiczne Twoich klientów i klientek;
 • Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBTQIA;
 • Przyjrzysz się swoim osobistym obawom i zasobom związanym z pracą z osobami LGBTQIA.
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi z elementami wykładowymi, doświadczeniami osobistymi, studiami przypadków oraz fragmentami filmów. Osoby uczestniczące otrzymają skrypt oraz komplet materiałów uzupełniających (wyślemy je pocztą).

Informacje organizacyjne

TERMIN: 15-16.05.2021, sob.-ndz. 9:00-17:00 (16 godzin zegarowych), w oba dni przewidziana godzinna przerwa obiadowa rozpoczynająca się ok. 13:30
FORMA: online na platformie ZOOM
LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH: 12-16
KOSZT: 700 zł brutto – cena podstawowa

 • 525 zł brutto (25% rabatu) przy rejestracji do 12.04.2021
 • 595 zł brutto (15% rabatu) przy rejestracji do 30.04.2021

Masz pytania związane ze szkoleniem:

 • zadzwoń: 511 028 333
 • napisz: info@otwartaprzestrzen.pl

REJESTRACJA I OPŁACENIE SZKOLENIA:

 • Wypełnij formularz: https://forms.gle/qMaaDypCGyG37cSX6;
 • W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą proformą, opiewającą na 80% kosztu szkolenia (z uwzględnieniem rabatu za wcześniejszą rejestrację), z 3-dniowym terminem płatności;
 • Po opłaceniu szkolenia w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę zaliczkową potwierdzającą wpłatę;
 • Na około tydzień przed szkoleniem otrzymasz drugą proformę z 3-dniowym terminem płatności na pozostałą kwotę (z uwzględnieniem rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • Po opłaceniu drugiej proformy otrzymasz fakturę końcową;
 • Osoby zgłaszające się w maju otrzymają fakturę proformę na pełną kwotę szkolenia;
 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Osoby uczestniczące otrzymają komplet materiałów uzupełniających oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Materiały będą wysyłane listem poleconym za pośrednictwem Poczta Polska S.A.;
 • Zaświadczenia uczestnictwa wydawane będą tylko osobom, które wzięły udział w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin;
 • Nieopłacenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie podanym na fakturze proformie będzie równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia;
 • Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Podano kwoty brutto.

ZASADY REZYGNACJI:

 • Oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA" należy przesłać na info@otwartaprzestrzen.pl;
 • W przypadku rezygnacji do 30.04.2021 Fundacja zachowuje 20% pełnego kosztu szkolenia (nie uwzględniając rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • W przypadku rezygnacji między 1.05.2021 a 9.05.2021 Fundacja zachowuje 50% pełnego kosztu szkolenia (nie uwzględniając rabatu za wcześniejszą rejestrację);
 • W przypadku rezygnacji od 10.05.2021 zaliczka nie będzie zwracana;
 • Zapis można przenieść na inną osobę.
Prowadzący
Jan Świerszcz

psycholog, trener, psychoterapeuta. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, autor wystąpień konferencyjnych, edukator i ekspert instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami o różnych tożsamościach płciowych i seksualnych w Otwartej Przestrzeni – centrum terapii. Więcej informacji o prowadzącym znajdziesz tutaj.