fbpx

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją

Projekt został zakończony. Jeśli uda nam się pozyskać środki na kontynuowanie bezpłatnego wsparcia dla osób zagrożonych dyskryminacją od razu o tym poinformujemy.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób zagrożonych dyskryminacją w formie:

 • 50-minutowych sesji stacjonarnych lub online (konieczne wcześniejsze umówienie się);
 • wsparcia telefonicznego pod numerem: 516 616 270 (terminy dyżurów telefonicznych poniżej).

Wsparcia psychologicznego udziela Jan Świerszcz – psycholog, psychoterapeuta.

Z troski o zdrowie naszych klientek_ów i zespołu od 26 października przechodzimy na pracę zdalną, to oznacza, że możliwe będzie korzystanie ze wsparcia w formie online i telefonicznej.

Jak skorzystać

Sesje stacjonarne i online:

Skontaktuj się z recepcją i umów się na sesję:

 • tel. 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj nas o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Zorganizujemy spotkanie w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Wsparcie telefoniczne:

Zadzwoń na naszą infolinię w godzinach trwania dyżuru (terminy poniżej).

Numer infolinii: 516 616 270
Terminy dyżurów telefonicznych

Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 11:15-14:15 oraz we wtorki w godzinach 18:00-21:00.

W przypadku zmiany terminu dyżuru poinformujemy o tym tutaj oraz w wydarzeniu na naszym fanpage.

Terminy dyżurów telefonicznych w okresie od września do grudnia 2020:

MIESIĄC PONIEDZIAŁKI WTORKI
wrzesień 21.09 8.09, 22.09, 29.09
październik 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 6.10, 13.10, 20.10, 27.10
listopad 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 3.11, 10.11, 17.11, 24.11
grudzień 7.12, 14.12 1.12, 8.12, 15.12, 22.12

Jeśli chcesz skorzystać z sesji stacjonarnej lub online to skontaktuj się z naszą recepcją.

Jeśli zdecydujesz się na sesję stacjonarną lub online poprosimy Cię o uzupełnienie formularza z podstawowymi danymi.

Psycholog udzielający bezpłatnego wsparcia
Jan Świerszcz

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych pracujący edukacyjnie w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania osób doświadczających przemocy motywowanej nienawiścią. Doświadczenie pracy pomocowej zdobywał m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej, osobami doświadczającymi dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia". Więcej informacji o prowadzącym znajdziesz tutaj.

Dla kogo - beneficjenci_tki

Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, zagrożonych dyskryminacją w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • życie rodzinne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

a także ze względu na różne przesłanki tj.:

 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • wiek,
 • płeć,
 • niepełnosprawność,
 • stan zdrowia,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna_ki prawnego_ej, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.