fbpx

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób zagrożonych dyskryminacją w formie 50-minutowych sesji:

 • stacjonarnych;
 • online;
 • telefonicznych (nierekomendowane – dostępne dla osób, które nie posiadają internetu lub ich łącze jest zbyt słabe do prowadzenia wideorozmowy).

Na sesje bezpłatnego wsparcia psychologicznego obowiązują zapisy przez naszą recepcję.

Wsparcia udzielają wybrane osoby z naszego zespołu.

Jak skorzystać

Skontaktuj się z naszą recepcją i umów się na sesję:

 • tel. 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj nas o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Zorganizujemy spotkanie w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Ze względu na duże zainteresowanie wprowadziliśmy ograniczenie do 3 sesji na osobę w ciągu 6 miesięcy (po tym czasie można skorzystać z kolejnych trzech).

Przed pierwszą sesją poprosimy Cię o uzupełnienie formularza z podstawowymi danymi.

Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodziców, podpisaną przed pierwszą sesją.

Zespół udzielający bezpłatnego wsparcia

Klikając poniżej w nazwisko osoby trafisz na podstronę z opisem jej sylwetki.

Dla kogo - beneficjentki_nci

Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, zagrożonych dyskryminacją w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • życie rodzinne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

a także ze względu na różne przesłanki tj.:

 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • wiek,
 • płeć,
 • niepełnosprawność,
 • stan zdrowia,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekunki_na prawnej_nego, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne realizowane jest w ramach projektu „MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA – wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.