fbpx

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób doświadczających dyskryminacji. Wsparcie udzielane będzie w czasie dyżurów w dwóch formach:

 • 50 minutowych sesji stacjonarnych lub online (konieczne wcześniejsze umówienie się);
 • wsparcia telefonicznego pod numerem: 516 616 270;

Terminy dyżurów oraz szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Wsparcia psychologicznego będzie udzielał Jan Świerszcz – psycholog, psychoterapeuta.

Projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.

Dla kogo - beneficjenci_tki

Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, doświadczających dyskryminacji w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • życie rodzinne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

a także ze względu na różne przesłanki tj.:

 • wiek,
 • płeć,
 • niepełnosprawność,
 • stan zdrowia,
 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna_ki prawnego_ej, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Jak skorzystać

Ze wsparcia w ramach projektu można skorzystać podczas wyznaczonych dyżurów (terminy podane poniżej).

Sesje stacjonarne i online:

Skontaktuj się z recepcją i umów się na wizytę:

 • tel. 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzeń.pl
 • napisz do nas na naszym fanpage

Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj nas o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Zorganizujemy spotkanie w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Wsparcie telefoniczne:

Zadzwoń na naszą infolinię w godzinach trwania dyżuru.

Numer infolinii: 516 616 270

Jeśli numer będzie zajęty lub nikt nie będzie odbierał to może oznaczać, że trwa inna konsultacja. Spróbuj zadzwonić ponownie za jakiś czas.

 1. Infolinia nie zapisuje na wizyty w gabinecie.
 2. Recepcja nie udziela telefonicznego wsparcia psychologicznego.
 3. Psycholog_żka nie będzie oddzwaniać na numery połączeń nieodebranych, ani odpowiadać na SMSy.
Terminy dyżurów

Dyżury odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 18:00-21:00.

W przypadku zmiany terminu dyżuru poinformujemy o tym tutaj oraz w wydarzeniu na naszym fanpage.

Terminy dyżurów w lipcu i sierpniu 2020 roku:

MIESIĄC WTORKI PIĄTKI
lipiec 7.07, 14.07, 21.07, 28.07 3.07
sierpień 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 -

Zasady korzystania ze wsparcia w ramach projektu

 1. Zapisy na sesji przyjmowane będą w godzinach pracy Recepcji.
 2. Czas trwania jednej sesji w ramach Projektu to maksymalnie 50 minut.
 3. Każdy_a Beneficjent_ka może skorzystać z maksymalnie trzech sesji. Z kolejnych sesji w ramach Projektu Beneficjent_ka może skorzystać po upływie 6 miesięcy licząc od daty ostatniej sesji realizowanej w ramach Projektu.
 4. W razie konieczności, po wykorzystaniu limitu wizyt Beneficjent_ka będzie kierowany_a do innych instytucji pomocowych lub może skorzystać z innych usług oferowanych przez Otwartą Przestrzeń.
 5. Dwukrotne niestawienie się na umówioną sesję bez uprzedniego poinformowania będzie skutkowało zablokowaniem możliwości zapisu na kolejne sesje przez okres 6 miesięcy.
 6. Beneficjent_ka zgłaszający_a się na pierwszą sesje w Otwartej Przestrzeni zobowiązany_a jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i podać dane tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz opcjonalnie adres e-mail. Dane będą wykorzystywane do kontaktu w związku z wizytami w ramach Projektu. Wykorzystywanie podanych danych do celów innych niż realizacja Projektu wymaga dodatkowej zgody Beneficjenta_ki. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W sytuacji blokowania linii, kontaktów w tematach nie związanych z udzielanym w ramach projektu wsparciem numer Beneficjenta_ki może zostać trwale zablokowany w sposób uniemożliwiający kolejne połączenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze wsparcia.

Psycholog udzielający bezpłatnego wsparcia
Jan Świerszcz

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych pracujący edukacyjnie w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania osób doświadczających przemocy motywowanej nienawiścią. Doświadczenie pracy pomocowej zdobywał m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej, osobami doświadczającymi dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Więcej informacji o prowadzącym znajdziesz tutaj.