fbpx

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób zagrożonych dyskryminacją w formie 50-minutowych sesji:

 • stacjonarnych;
 • online;
 • telefonicznych (nierekomendowane – dostępne dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu lub ich łącze jest zbyt słabe do prowadzenia wideorozmowy).

Na sesje bezpłatnego wsparcia psychologicznego obowiązują zapisy przez naszą recepcję.

Wsparcia udzielają wybrane osoby z naszego zespołu.

Jak skorzystać

Skontaktuj się z naszą recepcją i umów się na sesję:

 • tel. 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj nas o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Zorganizujemy spotkanie w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Przed pierwszą sesją poprosimy Cię o uzupełnienie formularza z podstawowymi danymi.

Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodziców, podpisaną przed pierwszą sesją.

Zespół udzielający bezpłatnego wsparcia

Klikając poniżej w nazwisko osoby trafisz na podstronę z opisem jej sylwetki.

Dla kogo - beneficjentki_nci

Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, zagrożonych dyskryminacją w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • życie rodzinne,
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,

a także ze względu na różne przesłanki tj.:

 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • wiek,
 • płeć,
 • niepełnosprawność,
 • stan zdrowia,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekunki_na prawnej_nego, podpisaną osobiście przed skorzystaniem ze wsparcia.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne realizowane jest w ramach projektu „MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA – wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.