fbpx

Otwarta dla Ukrainy - bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób pochodzących z Ukrainy, Białorusi i Rosji

Projekt bezpłatnego wsparcia kończy się 31 maja 2022 roku.
Проект безкоштовної підтримки закінчується 31 травня 2022 року.
Проект бесплатной поддержки заканчивается 31 мая 2022 г.
The free support project ends on May 31, 2022.

UK: Безкоштовна психологічна підтримка для осіб з України, Білорусі та Росії

BE: Дармовая псіхалагічная падтрымка для людзей з Украіны, Беларусі і Расеі.

RU: Бесплатная психологическая помощь для людей из Украины, Белоруссии и России.

EN: Free psychological support for people from Ukraine, Belarus and Russia

PL: Na co dzień nasza Fundacja zajmuje się wsparciem osób LGBTQIAP i ich bliskich. Jednak nie możemy przejść obojętnie obok tragedii wojny w Ukrainie, dlatego zebraliśmy wolontariuszki_y – psycholożki_gów i tłumaczki_y, które_rzy będą prowadzić wsparcie psychologiczne dla:

 • osób pochodzących z Ukrainy oraz osób, których bliscy znajdują się obecnie w Ukrainie;
 • osób pochodzących z Rosji i Białorusi, które przeżywają trudności w związku z inwazją na Ukrainę.

Oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne w formie krótkoterminowych interwencji kryzysowych, online lub stacjonarnych, udzielanych w językach: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, angielskim i polskim.

Aby skorzystać ze wsparcia skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie: 511 028 333 (tylko dla osób posługujących się językami polskim i angielskim)
 • smsowo: 511 028 333 (dla osób we wszystkich językach)
 • e-mailowo: info@otwartaprzestrzen.pl (dla osób we wszystkich językach)

Poniżej znajdziesz listę naszych wolontariuszek_y, które_rzy prowadzą wsparcie psychologiczne.

UK: Наш фонд щоденно займається надаванням підтримки особам ЛГБТКІАП та їхнім рідним. Проте зараз, перед обличчям трагедії війни в Україні, ми не можемо залишитися байдужими, тому ми зібрали волонтерок і волонтерів – психологів і перекладачок, які надаватимуть психологічну допомогу для:

 • осіб з України та осіб, рідні яких зараз перебувають в Україні;
 • осіб з Росії та Білорусі, які зазнають труднощів у зв’язку з агресією проти Україні.

Ми пропонуємо безкоштовну психологічну підтримку у формі короткострокової кризової інтервенції. Зустрічі відбуватимуться онлайн або стаціонарно й проводитимуться українською, російською, білоруською, англійською та польською мовами.

Щоби скористатися нашими послугами, зв’яжіться з нами:

 • зателефонуйте за номером: 511 028 333 (лище для осіб, які володіють польською та англійською мовами);
 • напишіть СМС за номером: 511 028 333 (усі мови);
 • напишіть на електронну пошту за адресою: info@otwartaprzestrzen.pl (усі мови).

Нижче Ви знайдете список усіх наших волонтерок та волонтерів, які надаватимуть психологічну підтримку.

BE: Спецыялізацыяй нашага цэнтра з'яўляецца кансультацыя прадстаўнікоў супольнасці ЛГБТКІАПП і іх родных. Аднак сёння мы не можам мінуць трагедыю ва Украіне, таму мы сабралі валанцёраў-псіхолагаў і перакладчыкаў, каторыя будуць аказваць псіхалагічную падтрымку для:

 • людзей з Украіны і людзей, якіх родныя зараз знаходзяцца ва Украіне;
 • людзей з Расеі і Беларусі, якія перажываюць цяжкасці у сувязі з нашэсцем на Украіну.
Мы прапануем дармовую псіхалагічную падтрымку ў выглядзе кароткатэрміновых кансультацый, онлайн ці стацыянарна, на украінскай, расейская, беларускай і ангельскай мовах.
 

Каб скарыстацца з падтымкі, можна звязацца з намі наступным чынам:

 • патэлефанаваць +4851102833 (толькі для тых, хто валодае польскай і ангельскай мовамі)
 • напісаць СМС +48511028333 (на любой мове)
 • напісаць e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl (на любой мове)
Ніжэй знойдзеш спіс нашых валанцёраў, якія прапаноўваюць псіхалагічную падтрымку
 

RU: Специализацией нашего центра является консультация представителей сообщества ЛГБТКИАПП, а также их близких, однако сегодня сложно не обращать внимания на войну в Украине. Именно поэтому мы набрали волонтеров – психологов и переводчиков, которые будут оказывать психологическую поддержку для:

 • людей из Украины, а также людей, родные и близкие которых находятся сейчас в Украине;
 • людей из России и Белоруссии, которые испытывают трудности в связи с трагедией в Украине.

Мы предлагаем бесплатную психологическую помощь в кризисных ситуациях в виде коротких консультаций, как очных, так и онлайн, на языках: украинском, русском, белорусском, английском и польском.

Чтобы воспользоваться нашими услугами, можно с нами связаться следующим образом:

 • позвонить на номер 511 028 333 (только для владеющих польским или английским)
 • выслать смс на номер 511 028 333 (на любом из выше обозначенных языков)
 • написать на адрес электронной почты info@otwartaprzestrzen.pl (на любом из выше обозначенных языков)

Ниже Вы найдете список волонтеров, предлагающих свою профессиональную поддержку.

EN: On a daily basis, our Foundation supports LGBTQIAP people and their relatives. However, we cannot be indifferent to the tragedy of war in Ukraine, therefore we have gathered volunteers – psychologists and interpreters, who will provide psychological support to:

 • people from Ukraine and people whose relatives are currently in Ukraine;
 • people from Russia and Belarus who are experiencing difficulties due to the invasion of Ukraine.

We offer free psychological support in the form of short-term crisis interventions, online or stationary, in the following languages: Ukrainian, Russian, Belarusian, English and Polish.

In order to get support, please contact us:

 • by phone: 511 028 333 (only for people who speak Polish and English)
 • SMS: 511 028 333 (for people in all languages)
 • by e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl (for people in all languages)
Below you will find a list of our volunteers who provide psychological support.
Wolontariuszki_e
Kasia Siuda - psycholożka, psychoterapeutka
PL: Kasia Siuda - psycholożka, psychoterapeutka systemowa

języki:

 • samodzielnie – polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 18 roku życia;
 • z rodzinami bez ograniczeń wiekowych.

forma: online

Ukończyłam studia na Kingston University w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami zdobywałam w szkołach oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie pracuję w Instytucie Matki i Dziecka, poradni Poza Schematami w Warszawie, a także uczestniczę w stażu w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

UK: Kasia Siuda - психолог, системна психотерапія

мови:

 • самостійно – польська, англійська;
 • за наявності перекладача – російська;

Працюю::

 • Індивідуально з особами від 18 років;
 • з сім'ями без вікових обмежень;

форма: онлайн

Я закінчила Кінгстонський університет у Великій Британії та Варшавський університет за спеціальністю психологія. На даний момент я проходжу психотерапевтичний тренінг у Великопольському Товаристві Системної Терапії (Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej). Досвід роботи з дітьми, молоддю та їх батьками я здобувала у школах та на психолого-педагогічних консультаціях. На даний момент я працюю в Інституті матері та дитини клініки „Poza Schematami” у Варшаві, а також беру участь у стажуванні у Вольському Центрі Психічного Здоровя (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego).

BE: Kasia Siuda - псіхолаг, сістэмны псіхатэрапеўт

мовы:

 • самастойна – польская, ангельская
 • у прысутнасці перакладчыка – расейская

працуе:

 • індывідуальна – для асоб ад 18 гадоў
 • з сем’ямі без узроставых абмежаванняў

форма: онлайн

Я скончыла Кінгстанскі ўніверсітэт у Вялікабрытаніі і Варшаўскі універсітэт па спеціяльнасці Псіхалогія. У цяперашні час я праходжу псіхатэрапеўтычную падрыхтоўку ў Велькапольскім грамадстве сістэмнай тэрапіі (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Досьвед у працы з дзяцьмі, моладдзю і іх сем’ямі я набывала ў школах і псіхалагічна-педагагічным цэнтры. Зараз працую ў Інстытуце маці і дзіця, у цэнтры “Па-за схемамі” (Poza Schematem) у Варшаве. Таксама прымаю ўдзел у стажыроўцы у Вольскім цэнтры псіхічнаго здароўя (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego).

RU: Kasia Siuda - психолог, системный психотерапевт

языки:

 • самостоятельно – польский, английский языки;
 • в присутствии переводчика – русский язык;

работает:

 • индивидуально – для лиц от 18 лет;
 • с семьями – без возрастных ограничений.

форма: онлайн

Я окончила Кингстонский университет в Великобритании и Варшавский университет по специальности Психология. В настоящее время я прохожу психотерапевтическую подготовку в Великопольском обществе системной терапии (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Я приобрела опыт работы с детьми, молодежью и их родителями в школах и психолого-педагогических центрах. В настоящее время я работаю в Институте матери и ребенка, в центре Вне схем (Poza schematami) в Варшаве, а также прохожу стажировку в Вольском центре психического здоровья (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego).

EN: Kasia Siuda - psychologist, systemic psychotherapist

languages:

 • on my own – Polish, English;
 • in the presence of interpreter – Russian;

work with:

 • individuals over the age of 18;
 • with families at any age.

form: online

I graduated from Kingston University in Great Britain and from the University of Warsaw Faculty of Psychology. Currently, I am undergoing psychotherapeutic training at the Greater Poland Society of Systemic Therapy. I have gained experience in working with children, youth and their parents in schools and psychological and pedagogical counseling centers. At present, I am working at the Institute of Mother and Child, Beyond the Schemes Clinic in Warsaw, and I am also a trainee at the Mental Health Clinic in the district of Wola, Warsaw.

Michał Jarzębowski - psycholog, interwent kryzysowy
PL: Michał Jarzębowski - psycholog, interwent kryzysowy

języki:

 • samodzielnie – polski, angielski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 18 roku życia;

forma: online

Ukończyłem studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie UKSW w Warszawie. Posiadam ponad roczne doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi. Przez dwa lata pracowałem jako trener – nauczyciel kompetencji miękkich. Przeszedłem liczne szkolenia w zakresie coachingu, inteligencji emocjonalnej, terapii RTZ i interwencji kryzysowej.

UK: Michał Jarzębowski - психолог, кризова інтервенція

мови:

 • самостійно – польська, англійська;

працюю з:

 • особи від 18 років;

форма: онлайн

Я закінчив Університеті UKSW у Варшаві за спеціальністю психологія. Маю понад рік досвіду індивідуальної роботи з дорослими. Два роки працював тренером – викладачем м‘яких навичок (soft skills). Пройшов численні навчальні курси з коучингу, емоційного інтелекту, Раціонально-поведінкової терапії та кризової інтервенції.

BE: Міхал Яжэмбовскі (Michał Jarzębowski) – псіхолаг, спецыялізуецца на крызісным умяшанні

мовы:

 • самастойна – польская, ангельская

працуе з:

 • фізічнымі асобамі з 18 гадоў;

форма: онлайн

Я скончыў факультэт псіхалогіі на універсітэце ім.кард. Стэфана Вышыньскага (UKSW) ў Варшаве. Маю досьвід індывідуальная працы з дорослымі больш за год. На працягу двух гадоў я працаваў коучам-выкладчыкам мяккіх навыкаў. Я прайшоў мноства трэнінгаў па коучінгу, эмацыйнаму інтэлекту, рацыянальнай паводніцкай тэрапіі і крызісным ўмяшанню.

RU: Михал Яжембовский (Michał Jarzębowski) – психолог, специализируется на кризисном вмешательстве

Языки:

 • самостоятельно – польский, английский;

работает с:

 • лица старше 18 лет;

форма: онлайн

Я окончил факультет психологии университета им. кард. Стефана Вышиньского (UKSW) в Варшаве. Опыт индивидуальной работы со взрослыми – более одного года. В течение двух лет я работал коучем-преподавателем мягких навыков. Я прошёл многочисленные тренинги по коучингу, эмоциональному интеллекту, рациональной поведенческой терапии (RBT) и кризисному вмешательству.

EN: Michał Jarzębowski - psychologist, crisis intervention worker

languages:

 • on my own – Polish, English;

work with:

 • individuals over the age of 18

form: online

I graduated in psychology from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW). I have over one year of experience in individual work with adults. I worked as a soft skills trainer for two years. I have undergone numerous trainings in coaching, emotional intelligence, Rational Behavior Therapy and crisis intervention.

Sylwia Wajs - psycholożka
PL: Sylwia Maria Wajs - psycholożka

języki:

 • samodzielnie – polski, rosyjski, angielski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi w każdym wieku (także z dziećmi);

forma: online

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odbywałam praktyki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę). Obecnie współpracuję z osobami w kryzysie bezdomności, w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot oraz odbywam staż, jako terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji, w prywatnej klinice leczenia uzależnień Vita Libera w Warszawie.

UK: Сильвія Марія Вайс (Sylwia Maria Wajs) – псигологиня

Мови:

 • самостійно: польська, російська, англійська

Я працюю з:

 • окремими особами, без вікових обмежень (також з дітьми)

Форма: онлайн

Я – випускниця Факультету психології Варшавського університету. Під час навчання я пройшла практику в Інституті психіатрії та неврології у Варшаві, а також у телефоні довіри для дітей та молоді (Фонд Даємо дітям силу ‒ Dajemy Dzieciom Siłę). Зараз я працюю з людьми в кризі безпритульності, у Празькому центрі допомоги ближньому Монар-Маркот у Варшаві, а також проходжу стажування як терапевт залежностей у процесі сертифікації у приватній клініці лікування залежностей Vita Libera у Варшаві.

BE: Сыльвія Марыя Вайс (Sylwia Maria Wajs) – псіхолаг

мовы:

 • самастойна – польская, расейская, ангельская

працуе:

 • індывідуальна з асобамі ўсіх узростаў (таксама з дзецьмі)

форма: онлайн

Я выпускніца факультэта псіхалогіі Варшаўскага універсітэта. Падчас вучобы праходзіла стажыроўку ў Інстытуце псіхіятрыі і неўралогіі ў Варшаве, а таксама на тэлефоне даверу для дзяцей і падлеткаў (фонд Даем дзецям сілу). У цяперашні час я працую з людзьмі, якія знаходзяцца ў крызісе бяздомнасці, у Цэнтры дапамогі бліжняму Monar-Markot, праходжу стажыроўку ў якасці наркатэрапеўта падчас сертыфікацыі ў прыватнай клініцы лячэння залежнасцей Vita Libera ў Варшаве.

RU: Сильвия Мария Вайс (Sylwia Maria Wajs) - психолог

языки:

 • самостоятельно – польский, русский, английский языки;

Я работаю с:

 • лица без возрастных ограничений (включая детей);

форма: онлайн

Я окончила Варшавский университет по специальности Психология. Во время учебы я проходила стажировку в Институте психиатрии и неврологии в Варшаве, а также на телефоне доверия для детей и молодёжи (Фонд Даем детям силу – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). В настоящее время я работаю с людьми, переживающими кризис бездомности, в Центре помощи ближнему Монар-Маркот в варшавской Праге, а также прохожу стажировку в качестве терапевта по зависимости в процессе сертификации, в частной клинике Vita Libera в Варшаве.

EN: Sylwia Maria Wajs - psychologist

languages:

 • on my own – Polish, Russian, English;

I work with:

 • individuals at any age (including children);

form: online

I graduated from the University of Warsaw Faculty of Psychology. During my studies, I completed an internship at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, as well as on a helpline for children and adolescents (Empowering Children Foundation). Currently, I work with people experiencing homelessness, at the Monar-Markot Neighborhood Aid Center in Warsaw, and I participate in an internship as an addiction therapist in the process of certification at a private addiction treatment centre Vita Libera in Warsaw.

Elena Kopchyk - psycholożka
PL: Elena Kopchyk - psycholożka, konsultantka w nurcie psychodynamicznym

języki:

 • samodzielnie – ukraiński, rosyjski i angielski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 16 roku życia;
 • rodzinami od 16 roku życia.

forma: online

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Szewczenki w Kijowie, obecnie kontynuuję edukację jako terapeutka zajęciowa. Swoje doświadczenie zawodowe udoskonalałam podczas licznych praktyk i staży. Pracuje z dorosłymi oraz parami w formie spotkań indywidualnych.

UK: Єлена Копчик (Elena Kopchyk) ‒ псигологиня, консультантка психодинамічного напряму

Мови:

 • самостійно – українська, російська, англійська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 16 років;
 • сім’ями віком від 16 років.

форма: онлайн

Я закінчила Університет імені Тараса Шевченка у Києві за спеціальністю Психологія, зараз продовжую своє навчання як працетерапевт. Я вдосконалювала свій фаховий досвід, беручи участь у численних практиках та стажуваннях. Працюю з дорослими та з парами у формі індивідуальних зустрічей.

BE: Элена Копчык (Elena Kopchyk) - псіхолаг, кансультант у галіне псіхадынамікі

мовы:

 • самастойна – украінская, расейская і ангельская;

працуе з:

 • асобамі з 16 гадоў;
 • сем'ямі з 16 гадоў.

Я скончыла факультэт псіхалогіі на універсітэце ім. Шаўчэнкі ў Кіеве, у цяперашні час я працягваю навучанне па прафесіі працатэрапеўта. Я ўдасканальвала свой прафесійны досьвід падчас шматлікіх навучанняў і стажыровак. Працую з дарослымі і парамі ў форме індывідуальных сустрэч.

RU: Елена Копчик (Elena Kopchyk) - психолог, консультант в области психодинамики

языки:

 • самостоятельно – украинский, русский и английский языки;

Я работаю с:

 • лица старше 16 лет;
 • семьи старше 16 лет.

форма: онлайн

Я окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Психология. В настоящее время я учусь на трудотерапевта. Я постоянно совершенствовала свое мастерство, участвуя в многочисленных практиках и стажировках. Работаю со взрослыми и парами в форме индивидуальных встреч.

EN: Elena Kopchyk - psychologist, consultant in the field of psychodynamics

languages:

 • on my own – Ukrainian, Russian and English;

I work with:

 • individuals over the age of 16;
 • families over the age of 16.

form: online

I graduated in psychology from the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Currently I am continuing my education as an Occupational Therapist. I constantly improve my skills by participating in numerous trainings and internships. I run individual meetings with adults as well as couples.

Magdalena Przewoźna - psychoterapeutka Gestalt
PL: Magdalena Przewoźna - psychoterapeutka Gestalt

języki:

 • samodzielnie – polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – ukraiński, rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 18 roku życia;

forma: online

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Moje doświadczenie zawodowe – poza psychoterapią – obejmuje także pracę z ludźmi w charakterze edukatorki, logopedki i tłumaczki. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim w ramach własnego gabinetu. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji, a warsztat wzbogacam uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach.

UK: Магдалена Пшевозна (Magdalena Przewoźna) – гештальт-терапевтка.

Мови:

 • самостійно – польська, англійська
 • з допомогою перекладача: українська, російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 18 років

Форма: онлайн

Я – гештальт-психотерапевтка у процесі сертифікації. Мій професійний досвід – окрім психотерапії – охоплює також роботу педагогині, логопедки та перекладачки. У власному кабінеті я проводжу індивідуальну психотерапію для дорослих, польською та англійською мовами. Свою роботу систематично піддаю контролю у рамках супервізії, а майстерність удосконалюю, беручи участь у численних курсах та тренінгах.

BE: Магдалена Пшэвозьна (Magdalena Przewoźna) – Гештальт-псіхаітэрапеўт

мовы:

 • самастойна – польская, ангельская;
 • з перакладчыкам – украінская, расейская

працуе:

 • індывідуальна з асобамі з 18 гадоў

форма: онлайн

Гештальт-псіхаітэрапеўт у працэсе сертыфікацыі. У мой прафесійны досьвід – акрамя псіхатэрапіі – таксама уваходзіць праца з людзьмі ў якасці педагога, лагапеда і перакладчыка. Я займаюся індывідуальнай псіхатэрапіяй для дарослых на польскай і англійскай мовах ва уласным кабінеце. Я падвяргаю сваю працу сістэматычнай супервіз’і. Акрамя таго ўдзельнічаю ў шматлікіх майстар-класах і трэнінгах.

RU: Магдалена Пшевозна (Magdalena Przewoźna) - гештальт-терапевт

языки:

 • самостоятельно – польский, английский языки;
 • в присутствии переводчика – украинский, русский;

Я работаю:

 • индивидуально – лица от 18 лет;

форма: онлайн

Я гештальт-терапевт в процессе сертификации. Мой профессиональный опыт кроме психотерапии включает в себя работу с людьми в качестве педагога, логопеда и переводчика. Я провожу индивидуальную психотерапию для взрослых на польском и английском языках в собственном кабинете. Моя работа подвергается систематическому контролю. Постоянно совершенствую свое мастерство, участвуя в многочисленных семинарах и тренингах.

EN: Magdalena Przewoźna - Gestalt therapist

languages:

 • on my own – Polish, English;
 • in the presence of interpreter – Ukrainian, Russian;

I work with:

 • individuals over the age of 18

form: online

I am a Gestalt therapist in the process of the certification. My professional experience, besides psychotherapy includes working with people as an educator, speech therapist and translator. I run individual psychotherapy for adults in Polish and English as part of my own office. My work is under the systematic supervision, and I constantly improve skills by participating in numerous workshops and trainings.

Magdalena Kłęk - psychoterapeutka
PL: Magdalena Kłęk - psychoterapeutka

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – ukraiński, rosyjski;

pracuję z:

 • osobami indywidualnymi od 18 roku życia;
 • związkami;
 • rodzinami od 18 roku życia.

forma: online

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, specjalizacja profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Kontynuuję edukację w SAN na kierunku Resocjalizacja z Socjoterapią. Zdobyłam dyplom terapeuty w Bedford College Group w UK. Prowadzę pracownię psychoedukacyjno-terapeuyyczną w Londynie oraz pracuję w zakładzie karnym w Londynie. Wspieram osoby dorosłe i młodzież w formie spotkań indywidualnych i pracy w grupie.

UK: Магдагена Кленк (Magdalena Kłęk) ‒ психотерапевтка

Мови:

 • самостійно: польська, англійська
 • з допомогою перекладача: українська, російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 18 років
 • парами
 • сім’ями віком від 18 років

Форма: онлайн

Я закінчила навчання за спеціальністю ресоціалізаційна педагогіка зі спеціалізацією соціальна профілактика та кримінальна превенція в Суспільної академіі наук у Лодзі. Я продовжую навчатися в САН за спеціальністю ресоціалізація з соціотерапією. Я отримала диплом терапевта у Бедфордському коледжі в Лондоні. Я веду власний психоедукаційно-терапевтичний кабінет та працюю у в’язниці в Лондоні. Надаю підтримку дорослим та молоді у формі індивідуальних зустрічей та групової роботи.

BE: Магдалена Кленк (Magdalena Kłęk) - псіхатэрапеўт

мовы:

 • самастойна: польская, ангельская;
 • у прысутнасці перакладчыка – украінская, расейская;

Працую з:

 • асобамі з 18 гадоў;
 • парамі;
 • сем'ямі з 18 гадоў.

форма: онлайн

Я скончыла Сацыяльную акадэмію навук у Лодзі на факультэце «Рэсацыялізацыйная педагогіка» па спецыяльнасці «Сацыяльная прафілактыка і прафілактыка правапарушэнняў». Я працягваю навучанне па спецыяльнасці «Рэсацыялізацыя з сацыятэрапіяй». Атрымала дыплом тэрапеўта ў Bedford College Group у Вялікабрытаніі. Я кірую студыяй псіхаадукацыі і тэрапіі ў Лондане і працую ў турме ў Лондане. Падтрымліваю дарослых і моладзь у форме індывідуальных сустрэч і групавой работы.

RU: Магдалена Клэнк (Magdalena Kłęk) - психотерапевтка

Языки:

 • самостоятельно: польский, английский;
 • в присутствии переводчицы_ка – украинский, русский;

Я работаю с:

 • лицами старше 18 лет;
 • парами;
 • семьями (старше 18 лет)

форма: онлайн

Я окончила факультет ресоциализационной педагогики со специализацией «социальная профилактика и предотвращение преступности» в Социальной академии наук в Лодзи. Продолжаю свое образование в Социальной академии наук в области социотерапевтической ресоциализации. Обладаю дипломом психотерапевта в Бедфорд-колледже (Bedford College Group) в Великобритании. Я руковожу психолого-педагогической терапевтической студией в Лондоне и работаю в лондонской тюрьме. Оказываю поддержку взрослым и молодёжи посредством индивидуальных встреч и групповой работы.

EN:

languages:

 • unassisted: polish, english
 • with an interpreter: ukrainian, russian

I work with:

 • individuals over the age of 18
 • couples
 • families over the age of 18

Mode: online

I graduated in resocialization pedagogy with a specialisation in social and criminal prevention at the Social Sciences Academy in Łódź. I continue studying Resocialization and Sociotherapy at SAN. I received a therapist’s diploma in Bedford College Group in the UK. I lead a psycho-educational-therapeutic workspace in London, I also work in a penitentiary in London. I provide support to adults and youth in the form of one-to-one meetings and group sessions.

Elżbieta Krzyżanowska - terapeutka uzależnień
PL: Elżbieta Krzyżanowska - terapeutka uzależnień

języki:

 • samodzielnie: polski;
 • w obecności tłumaczki_a – rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 16 roku życia;

forma: stacjonarnie w Warszawie

Od prawie 30 lat pomagam ludziom w ich problemach. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca lepiej radzić sobie w sferze emocjonalnej. Skupia się na teraźniejszości: na myślach, emocjach i działaniach. Kieruje swoją ofertę do tych, którzy pragną wprowadzić konstruktywne zmiany w życie.

UK: Ельжбета Кшижановська (Elżbieta Krzyżanowska) - терапевт від залежності

Мови:

 • самостійно: польська
 • з допомогою перекладача: російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 16 років

Форма: стаціонарно у Варшаві

Я майже 30 років допомагаю людям залагоджувати їхні проблеми. Працюю в когнітивно-поведінковому напрямі. Цей метод дозволяє краще справлятися зі своїми емоціями. Він зосереджується на теперішності – на думках, емоціях та діях. Свою пропозицію адресую всім, хто бажає внести конструктивні зміни у своє життя.

BE: Эльжбета Кшыжаноўская (Elżbieta Krzyżanowska) - тэрапеўт-нарколаг

мовы:

 • самастойна: польская;
 • у прысутнасці перакладчыка: расейская;

працуе з:

 • асобы з 16 гадоў;

форма: стацыянарная ў Варшаве

Амаль 30 гадоў я дапамагаю людзям з іх праблемамі. Я працую ў кагнітыўна-паводніцкай галіне. Гэта метад, які дазваляе лепш спраўляцца ў эмацыйнай сферы. Яна сканцэнтравана на сучаснасці: думках, эмоцыях і дзеяннях. Адрасую сваю прапанову тым, хто жадае ўнесці ў сваё жыццё канструктыўныя змены.

RU: Эльжбета Кржижановска (Elżbieta Krzyżanowska) - нарколог

Языки:

 • Самостоятельно: польский
 • В присутствии переводчицы_ка – русский

Работаю с:

 • лицами старше 16 лет

Форма: офлайн, на месте в Варшаве

Почти от 30 лет помогаю людям с их проблемами. Я работаю в течении когнитивно-поведенческой терапии. Это методика позволяющая лучше справляться с эмоциями. Она сосредоточена на настоящем: на мыслях, эмоциях и действиях. Моё предложение направляю к тем, кто желает внести конструктивные изменения в свою жизнь.

EN: Elżbieta Krzyżanowska - addiction therapist

languages:

 • unassisted: Polish;
 • in the presence of interpreter – Russian;

works with:

 • individuals over the age of 16;

form: stationary in Warsaw

For almost 30 years I have been helping people with their problems. I focus on cognitive-behavioral approach. It is a method that allows you to function better in the emotional sphere. It is present-oriented and focuses on thoughts, emotions and actions. My offer is directed to people who would like to make constructive changes in their lives.

Agata Groszek – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów oraz dialogu motywującego
PL: Agata Groszek – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów oraz dialogu motywującego

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 13 roku życia;
 • rodzinami bez ograniczeń wiekowych;

forma: stacjonarnie w Warszawie, online

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a następnie czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne z terapii poznawczo-behawioralnej CBT, gdzie uzyskałam certyfikat (nr cert. 737). Jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat z terapii schematów. W pracy wykorzystuję również metodę dialogu motywującego. Swoje doświadczenie zawodowe udoskonalałam podczas licznych praktyk i staży. Obecnie pracuję w swoim gabinecie na Kabatach.

UK: Аґата Ґрошек (Agata Groszek) ‒ псигологиня, психотерапевтка когнітивно-поведінкового напряму, схема-терапії та мотиваційного діaлогу

Мови:

 • самостійно: польська, англійська
 • з допомогою перекладача: російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 13 років
 • сім’ями без вікових обмежень

Форма: стаціонарно у Варшаві, онлайн

Я закінчила Університет SWPS у Варшаві за спеціальністю психологія, а потім чотирирічний психотерапевтичний курс когнітивно-поведінкової терапії, де я отримала сертифікат (сертифікаи № 737). Зараз я намагаюся отримати сертифікат зі схема-терапії. У роботі користуюся також методом мотиваційного діалогу. Свій професійний досвід я вдосконалювала під час численних практик та стажувань. Тепер працюю у власному кабінеті у Варшаві, у районі Кабати.

BE: Агата Грошэк (Agata Groszek) - псіхолаг, кагнітыўна-паводніцкі псіхатэрапеўт, схематэрапеўт і псіхатэрапеўт матывацыйнага дыялогу

мовы:

 • самастойна: польская, ангельская;
 • у прысутнасці перакладчыка – рсейская;

працуе з:

 • асобамі з 13 гадоў;
 • сем'ямі без узроставых абмежаванняў;

форма: стацыянарная ў Варшаве, онлайн

Я скончылп псіхалогію на Універсітэце SWPS у Варшаве, а затым чатырохгадовы псіхатэрапеўтычны трэнінг па кагнітыўна-паводніцкай тэрапіі СВТ, дзе атрымала сертыфікат (сертыфікат № 737). Я знаходжуся ў працэсе атрымання сертыфіката па схематэрапіі. У працы я таксама выкарыстоўваю метад матывацыйнага дыялогу. Я ўдасканальвала свой прафесійны досьвід падчас шматлікіх навучанняў і стажыровак. Зараз я працую ў сваім офісе ў Варшаве ў раёне Кабаты.

RU: Агата Грошек - психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, схема-терапевт, а также психотерапевт мотивирующего диалога

Языки:

 • Самостоятельно – польский, английский;
 • В присутствии переводчика – русский язык;

Режим работы:

 • Индивидуальные сессии с лицами от 13 лет;
 • семьи без возрастных ограничений;

Виды деятельности: очно в Варшаве, онлайн

Я закончила факультет психологии Университета SWPS в Варшаве, а затем четырехлетний, психотерапевтический курс по когнитивно-поведенческой терапии, где я получила сертификат (сертификат номер 737).Я нахожусь в процессе подачи заявления на получение сертификата по схема-терапии. В моей работе я использую тоже подход мотивирующего диалога. Свой профессиональный опыт я совершенствовала во время многочисленных стажировок и практических занятий. В настоящее время я работаю в своем офисе в Варшаве, районе Кабаты.

EN: Agata Groszek - psychologist, cognitive-behavioral psychotherapist, schema therapy and motivational interviewing psychotherapist.

Languages:

 • unassisted – Polish, English;
 • with an interpreter – Russian;

Works with:

 • individuals from the age of 13;
 • families with no age limit;

Modes: stationary in Warsaw, online

I graduated in psychology at the University SWPS in Warsaw, ter witch I undertook a four-year psychotherapeutic training in cognitive behavioral therapy CBT, where I obtained a certificate (certificate no. 737). I am in process of applying for a certificate in schema therapy. At my work, I also use the motivational interviewing approach. I was polishing my professional experience during numerous apprenticeships and internships. Currently, I work in my office in Warsaw, the Kabaty district.

Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek – psycholożka, coachka ICF
PL: Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek – psycholożka, coachka ICF

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – ukraiński, rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 16 roku życia;

forma: online

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuję m.in. z osobami wykluczonymi społecznie, będącymi w kryzysie, czy przeżywającymi różnego rodzaju trudności.

UK: Божена Барбара Светлик-Вечорек (Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek) ‒ психологиня, коучка ICF (Міжнародна федерація коучингу)

Мови:

 • самостійно: польська, англійська
 • з допомогою перекладача: українська, російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 16 років

Форма: онлайн

Я закінчила Університет імені Адама Міцкевича у Познані за спеціальністю психологія. Працюю, між іншими, з людьми соціально виключеними, які переживають кризу чи стикаються з різними труднощами.

BE: Бажэна Барбара Светлік-Вечорэк (Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek) - псіхолаг, трэнер ICF (Міжнародная федэрация коучінга)

мовы:

 • самастойна: польская, ангельская;
 • у прысутнасці перакладчыка – украінская, расейская;

працуе з:

 • асобамі з 16 гадоў;

форма: онлайн

Я скончыла псіхалогію на Універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані. Я працую, між іншым, з сацыяльна выключанымі людзьмі, якія знаходзяцца ў крызісе або адчуваюць розныя цяжкасці.

RU: Божена Барбара Светлик-Вечорек (Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek) - психолог, коуч ICF (Международная федерация коучинга)

Языки:

 • Самостоятельно: польский, английский;
 • В присутствии переводчика – украинский, русский;

Режим работы:

 • Индивидуальные сессии с лицами от 16 лет;

Вид деятельности: онлайн

Я закончила факультет психологии Университета Адама Мицкевича в городе Познань. Я работаю, среди прочих, с социально исключенными людьми, находящимися в кризисе или испытывающими разного рода трудности.

EN: Bożena Barbara Świetlik-Wieczorek - psychologist, coach of ICF (International Coaching Federation)

Languages:

 • unassisted – Polish, English;
 • with an interpreter – Ukrainian, Russian;

Works with:

 • individuals from the age of 16;

Modes: online

I graduated in psychology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Among others, I work with socially excluded people, in crisis or experiencing various kinds of difficulties.

Anna Yardley – psycholożka, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa
PL: Anna Yardley – psycholożka, psychoterapeutka integracyjna, interwentka kryzysowa

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi po 18 roku życia;

forma: online

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, studium interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia, akredytowaną szkołę psychoterapii i hipnoterapii w Chrysalis w UK. Obecnie kontynuuję edukację w ramach prywatnej praktyki Just Imagine Therapy. Swoje doświadczenie zawodowe udoskonalałam podczas licznych praktyk i staży w Polsce i UK – min. Fundacja Nagle Sami, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Farleigh Hospice oraz SECE Mind.

UK:

BE:

RU:

EN:

Karolina Saks – psycholożka, interwentka kryzysowa
PL: Karolina Saks - psycholożka, coachka, interwentka kryzysowa

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;
 • w obecności tłumaczki_a – rosyjski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi po 18 roku życia;

forma: online

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii pozytywnej na SWPS w Sopocie. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Poznawczo-Behawioralnym. Obecnie prowadzę własną praktykę oraz współpracuję z Fundacją „Mama na Huśtawce".

UK: Кароліна Сакс (Karolina Saks) ‒ психологиня, коучка, кризова інтервентка

Мови:

 • самостійно: польська, англійська
 • з допомогою перекладача: російська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 18 років

Форма: онлайн

Я закінчила Варшавський університет за спеціальністю психологія та післядипломне навчання за спеціальністю позитивна психологія на Університеті SWPS у Сопоті. Працюю в напрямі терапії орієнтованої на рішення та когнітивно-поведінкової. Зараз я веду власну практику й співпрацюю з Фондом «Мама на гойдалці» (Mama na huśtawce).

BE: Караліна Сакс - псіхолаг, коуч, крызісны інтэрвент

мовы:

 • самастойна: польская, ангельская;
 • у прысутнасці перакладчыка – расейская;

працуе з:

 • асобамі пасля 18 гадоў;

форма: онлайн

Я скончыла псіхалогію ў Варшаўскім універсітэце і аспірантуру па пазітыўнай псіхалогіі ў SWPS у Сопаце. Я працую ў галіне тэрапіі, арыентаванай на вырашэнне і кагнітыўна-паводніцкую тэрапію. Зараз я вяду ўласную практыку і супрацоўнічаю з фондам «Мама на Гуштаўцэ».

RU: Каролина Сакс (Karolina Saks) - психологиня, коуч, специализируется на кризисном вмешательстве

Языки:

 • Самостоятельно: польский, английский;
 • в присутствии переводчицы_ка – русский;

работает с:

 • лица старше 18 лет;

форма: онлайн

Я окончила факультет психологии Варшавского университета и ординатуру в области позитивной психологии Социально-гуманитарного университета SWPS в Сопоте. Я работаю в рамках терапии, ориентированной на решение (ОРКТ /SFBT), и когнитивно-поведенческой терапии (КПТ/CBT). В настоящее время я веду собственную практику и сотрудничаю с фондом «Мама на качелях» („Mama na Huśtawce”).

EN: Karolina Saks - psychologist, coach, crisis intervention worker

languages:

 • unassisted: Polish, English;
 • in the presence of interpreter – Russian;

works with:

 • individuals over the age of 18;

form: online

I graduated from the University of Warsaw Faculty of Psychology and from University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Sopot – Positive Psychology – postgraduate studies. I work as a therapist – Solution Focused Brief Therapy and Cognitive Behavioral Therapy. Currently, I run my own practice and cooperate with the „Mama na Huśtawce" Foundation.

Agnieszka Kehinde – coachka
PL: Agnieszka Kehinde - medyczna coachka, terapeutka somatyczna oraz TRIM (specjalistka od zarzadzanie ryzykiem traumy)

języki:

 • samodzielnie: polski, angielski;

pracuje z:

 • osobami indywidualnymi od 12 roku życia;
 • związkami;
 • rodzinami od 10 roku życia;

forma: online

Od 17 lat mieszkam w UK, z wykształcenia jestem wyspecjalizowaną pielęgniarką onkologiczną i pedagożką. Obecnie pracuję w szpitalu klinicznym RSFT w Anglii, na stanowisku zarządzania ryzykiem traumy oraz innowacjami w służbie zdrowia, związanymi z psychoonkologią. Dodatkowo zarządzam organizacją niepubliczną, która organizuje kursy i terapeutyczną pomoc dla społeczności więziennej. Specjalizuję się p/dzialaniu traumie i jej konsekwencjom. Zajmuję się strategią, która usprawnia opiekę psychologiczno-emocjonalną w systemach działanosci publicznej. Obecnie kontynuuję edukację, na The Weeken University – London, w zakresie pracy z traumą. Pracuję z uzyciem metod EFT, CBT, ACT, MBT.

UK: Аґнешка Кехінде (Agnieszka Kehinde) ‒ медична коучка, соматична терапевтка, спеціалістка по управлінню ризиками травми (TRIM)

Мови:

 • самостійно: польська, англійська

Я працюю з:

 • окремими особами віком від 12 років
 • парами
 • сім’ями віком від 10 років

Форма: онлайн

Я вже 17 років проживаю у Великій Британії. За освітою я медсестра-спеціалістка по онкології та педагогиня. Зараз працюю в клінічній лікарні RSFT в Англії (Royal Surrey NHS Foundation Trust), де займаюся управлінням ризиками травми та інноваціями в охороні здоров’я, пов’язаними з психоонкологією. Крім того я керую неурядовою організацією, що організовує курси для тюремної спільноти і надає їй терапевтичну допомогу. Я спеціалізуюся у протидіянні травмі та її наслідкам. Розробляю стратегію, яка має покращити психологічно-емоційну допомогу в системах громадських послуг. Я продовжую навчання в області роботи з травмами на університеті Вікен у Лондоні. Працюю з використанням метод терапії орієнтованої на емоції (EFT), когнітивно-поведінкової терапії (CBT), терапії прийняття та відповідальності (ACT) та терапії на основі менталізації (MBT).

BE: Агнешка Кехіндэ (Agnieszka Kehinde) - медыцынскі коуч, саматычны тэрапеўт і TRIM (спецыяліст па кіраванні рызыкамі траўмаў)

мовы:

 • самастойна: польская, ангельская;

працуе з:

 • асобамі з 12 гадоў;
 • парамі;
 • сем'ямі з 10 гадоў;

форма: онлайн

Я жыву ў Вялікабрытаніі 17 гадоў, і па адукацыі я медсястра па спецыяльнасці анкалогія і педагог. У цяперашні час я працую ў клінічнай бальніцы RSFT у Англіі, дзе займаюся кіраваннем рызыкам траўматызму і інавацыяй у галіне аховы здароўя, звязанай з псіхаанкалогіяй. Акрамя таго, я кірую недзяржаўнай арганізацыяй, якая арганізоўвае курсы і тэрапеўтычную дапамогу для турэмнай супольнасці. Я спецыялізуюся на барацьбе з траўмай і яе наступствамі. Я маю дачыненне са стратэгіяй, якая паляпшае псіхалагічную і эмацыйную дапамогу ў сістэмах дзяржаўнай службы. У цяперашні час я працягваю адукацыю ў The Weeken University – London у галіне працы з траўмамі. Я працую з выкарыстаннем метадаў EFT, CBT, ACT, MBT.

RU: Агнешка Кехинде (Agnieszka Kehinde) - медицинский коуч, соматический терапевт и специалист по управлению рисками травм (TRIM)

Языки:

 • Самостоятельно: польский, английский;

работает с:

 • лица старше 12-ти лет;
 • пары;
 • семьи (лица старше 10 лет);

формат: онлайн

Я живу в Великобритании уже 17 лет, по образованию я медсестра-специалистка по онкологии и педагог. В настоящее время я работаю в учебном госпитале RSFT (Royal Surrey NHS Foundation Trust в Англии, занимаясь управлением рисками травм и инновациями в здравоохранении, связанными с психоонкологией. Кроме того, я руковожу негосударственной организацией, которая организует курсы для тюремного сообщества и его терапевтическую поддержку. Я специализируюсь на преодолении травм и их последствий. Я работаю над стратегиями улучшения психоэмоциональной помощи в системах общественного обслуживания. В настоящее время я продолжаю свое образование в Университете Уикен в Лондоне в области работы с травмами. В работе я применяю методы эмоционально-фокусированной терапии (ЭФТ/EFT), когнитивно-поведенческой терапии (КПТ/CBT), терапии принятия и ответственности (ТПО/ACT) и терапии с основой на ментализацию (MBT).

EN: Agnieszka Kehinde - medical coach, somatic therapist and TRIM (specialist in trauma risk management)

languages:

 • unassisted: Polish, English;

works with:

 • individuals over the age of 12;
 • couples;
 • families over the age of 10;

form: online

I have been living in the UK for 17 years, and I am a specialized oncology nurse and counselor. Currently, I work at the RSFT clinical hospital in England – trauma risk management and innovation in health care related to psycho-oncology. Additionally, I manage a non-public organization that organizes courses and therapeutic help for the prison community. I specialize in dealing with trauma and its consequences. I work on a strategy that improves psychological and emotional care in public service system. Now I am continuing my education at The Weeken University in London in the field of working with trauma. I use EFT, CBT, ACT, MBT methods.