fbpx

Oferty pracy w zespole organizacyjnym

Prowadzimy stałą rekrutację psychoterapeutek_ów, seksuolożek_gów, terapeutek_ów uzależnień, lekarek_rzy psychiatrów

O nas

Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń powołaliśmy w 2017 roku, a wraz z nią otworzyliśmy Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIAP i ich bliskich. Wizją Fundacji jest dobrostan psychiczny każdej osoby LGBTQIAP w Polsce. Aby urzeczywistnić tę wizję, organizujemy wsparcie, warsztaty rozwojowe, szkolenia profesjonalistek_ów oraz podejmujemy działania psychoedukacyjne w oparciu o aktualną światową wiedzę naukową.

Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, terapię głosu, a także warsztaty oraz szkolenia. Nasz zespół składa się z kilkunastu osób w zespole terapeutycznym i czterech osób w zespole organizacyjnym.

Równość i dostępność

Jako organizacji skierowanej do społeczności osób LGBTQIAP i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokal Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia i stanowisko recepcyjne, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób zatrudnianych i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Podstawowe informacje

Adres centrum Warszawa, ul. Wawelska 28
Tryb prowadzenia sesji stacjonarny i/lub zdalny
Możliwe dni pracy poniedziałek-niedziela
Formy współpracy umowa współpracy (faktura) lub umowa zlecenie
Wymiar godzin do ustalenia

Oferujemy

 • pracę w otwartym i różnorodnym zespole specjalistek i specjalistów, w tym dwóch psychiatrów;
 • markę, która w ciągu niespełna 4 lat zbudowała silną pozycję i dużą rozpoznawalność wśród osób LGBTQIAP i ich bliskich;
 • bezpłatne superwizje grupowe z naszym zespołem i profesjonalnymi superwizorami;
 • komfort pracy i skupienie na pracy terapeutycznej – nasza recepcja wykona wszystkie zadania administracyjno-wspierające;
 • atrakcyjną stawkę godzinową;
 • pracę w organizacji z misją, możliwość współtworzenia projektów pomocowych i edukacyjnych oraz ich realizacji.

Jak aplikować?

Na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl prześlij:

 • CV zawierające informacje o Twojej edukacji, odbytych stażach oraz doświadczeniu zawodowym w formacie PDF (pamiętaj, aby do dokumentu dodać poniższą klauzulę o danych osobowych);
 • opis swoich doświadczeń pracy pomocowej z osobami LGBTQIAP oraz krótkie wyjaśnienie dlaczego chcesz dołączyć akurat do naszego zespołu.

W aplikacji możesz podać preferowane imię i nazwisko, na tym etapie nie potrzebujemy danych z dowodu.

Wszystkie osoby otrzymają od nas potwierdzenie wpłynięcia aplikacji, a wybrane zaprosimy na rozmowę.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji znajdziesz poniżej.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za rekrutację:
Dawid Pawlina – prezes zarządu Fundacji
tel. 572 409 778
rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl

Wymagania na stanowiska

Psychoterapeutka_ta
 • dyplom magistry_a psychologii + ukończony minimum drugi rok całościowego szkolenia psychoterapeutycznego;
 • lub ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne.

Ponadto od kandydatek_ów oczekujemy:

 • wiedzy na temat problematyki osób LGBTQIAP, ich specyficznych trudności i wyzwań przed nimi stojących;
 • doświadczenia w pracy pomocowej osobom LGBTQIAP;
 • doświadczenia w pracy gabinetowej;
 • pracy pod stałą superwizją.

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby spełniające powyższe kryteria.

Dodatkowe atuty:
Biorąc pod uwagę obecną strukturę zespołu oraz potrzeby naszych klientek_ów szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z osobami które:

 • pracują w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), EMDR, systemowym;
 • są seksuolożkami_gami bądź terapeutkami_tami uzależnień;
 • prowadzą terapię par, związków i/lub rodzin;
 • pracują z osobami niepełnoletnimi;
 • przeprowadzają opiniowane osób transpłciowych na potrzeby sądowej/medycznej korekty płci lub chciałby się tego nauczyć;
 • prowadzą sesje w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub innym.
Seksuolożka_log
 • tytuł magistry_a psychologii + ukończone studia podyplomowe z seksuologii;
 • lub ukończone studia podyplomowe z seksuologii + ukończony minimum drugi rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego.

Ponadto od kandydatek_ów oczekujemy:

 • wiedzy na temat problematyki osób LGBTQIAP, ich specyficznych trudności i wyzwań przed nimi stojących;
 • doświadczenia w pracy pomocowej osobom LGBTQIAP;
 • doświadczenia w pracy gabinetowej;
 • pracy pod stałą superwizją.

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby spełniające powyższe kryteria.

Dodatkowe atuty:
Biorąc pod uwagę obecną strukturę zespołu oraz potrzeby naszych klientek_ów szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z osobami które:

 • prowadzą terapię par, związków i/lub rodzin;
 • pracują z osobami niepełnoletnimi;
 • przeprowadzają opiniowane osób transpłciowych na potrzeby sądowej/medycznej korekty płci lub chciałby się tego nauczyć;
 • prowadzą sesje w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub innym.
Terapeutka_ta uzależnień
 • tytuł magistry_a psychologii + tytuł specjalistki_ty terapii uzależnień;
 • lub tytuł specjalistki_ty terapii uzależnień + ukończony minimum drugi rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego.

Ponadto od kandydatek_ów oczekujemy:

 • wiedzy na temat problematyki osób LGBTQIAP, ich specyficznych trudności i wyzwań przed nimi stojących;
 • doświadczenia w pracy pomocowej osobom LGBTQIAP;
 • doświadczenia w pracy gabinetowej;
 • pracy pod stałą superwizją.

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby spełniające powyższe kryteria.

Dodatkowe atuty:
Biorąc pod uwagę obecną strukturę zespołu oraz potrzeby naszych klientek_ów szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z osobami które:

 • pracują w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), EMDR, systemowym;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w terapii uzależnienia od chemsexu;
 • pracują z osobami niepełnoletnimi;
 • prowadzą sesje w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub innym.
Lekarka_rz psychiatra
 • prawo do wykonywania zawodu lekarki_rza;
 • ukończony minimum drugi rok specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Ponadto od kandydatek_ów oczekujemy:

 • wiedzy na temat problematyki osób LGBTQIAP, ich specyficznych trudności i wyzwań przed nimi stojących;
 • doświadczenia w pracy pomocowej osobom LGBTQIAP;
 • doświadczenia w pracy gabinetowej;
 • pracy pod stałą superwizją.

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby spełniające powyższe kryteria.

Dodatkowe atuty:
Biorąc pod uwagę obecną strukturę zespołu oraz potrzeby naszych klientek_ów szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z osobami które:

 • pracują z osobami niepełnoletnimi;
 • przeprowadzają opiniowane osób transpłciowych na potrzeby sądowej/medycznej korekty płci lub chciałby się tego nauczyć;
 • prowadzą sesje w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub innym.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twoje CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.