fbpx

Oferty pracy w zespole organizacyjnym

O nas

Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń powołaliśmy w 2017 roku, a wraz z nią stworzyliśmy Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIAP i ich bliskich. Wizją Fundacji jest dobrostan psychiczny każdej osoby LGBTQIAP w Polsce. Aby urzeczywistnić tę wizję, organizujemy wsparcie, warsztaty rozwojowe, szkolenia profesjonalistek_ów oraz podejmujemy działania psychoedukacyjne w oparciu o aktualną światową wiedzę naukową.

Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, trening głosu, a także warsztaty oraz szkolenia. Nasz zespół składa się z prawie trzydziestu osób w zespole terapeutycznym i pięciu osób w zespole organizacyjnym.

Równość i dostępność

Jako organizacji skierowanej do społeczności osób LGBTQIAP i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokal Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia i stanowisko recepcyjne, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób zatrudnianych i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Specjalistka_ta ds. komunikacji i fundraisingu

Do zespołu Fundacji Instytut Otwarta Przestrzeń poszukujemy specjalistki_ty ds. komunikacji i fundraisingu, która_y wspólnie z nami będzie tworzyć i realizować, pierwszą w historii organizacji strategię fundraisingu i komunikacji. Poszukujemy osoby, która będzie prowadzić komunikację Fundacji w mediach społecznościowych, nawiąże relacje z mediami i zadba o widoczność naszej organizacji, a także będzie budować relacje z biznesem i instytucjami oraz pozyskiwać granty i darowizny indywidualne na potrzeby finansowania naszej działalności.

Jeśli bliskie są Ci nasze wartości i chcesz wspierać nas w pomocy osobom LGBTQIAP z całej Polski, zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji. Twoja praca będzie miała realny wpływ na liczbę osób, którym pomożemy, a także na zakres tej pomocy!

Zadania

Będziesz odpowiedzialna_y za:

pozyskiwanie funduszy na działania Fundacji, w tym m.in.:

 • współtworzenie strategii fundraisingowej Fundacji, z uwzględnieniem długo- i krótkoterminowych planów; przygotowanie i monitoring budżetu tego obszaru;
 • współpracę z biznesem – utrzymywanie relacji z partnerami, pozyskiwanie darowizn, barterów, sponsoringów, przygotowywanie ofert, aktywną sprzedaż szkoleń i warsztatów, obsługę umów, realizację świadczeń sponsorskich;
 • współpracę z instytucjami – wyszukiwanie źródeł finansowania, współtworzenie wniosków grantowych;
 • współpracę  darczyńcami indywidualnymi – prowadzenie i promocję zbiórek na celowe działania, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii 1,5%, współpracę z portalami np. Fanimani;
 • wybór i wdrożenie narzędzia CRM do obsługi darczyńców oraz jego bieżącą obsługę.

komunikację i kontakt z mediami, w tym m.in.:

 • współtworzenie strategii komunikacji Fundacji z uwzględnieniem różnych grup odbiorców (biznes, instytucje, darczyńcy), funkcji komunikacji (edukacyjna, informacyjna, sprzedażowa) i kanałów (strona www, media społecznościowe, ngo.pl, LinkedIn), przygotowanie i monitoring budżetu tego obszaru;
 • regularne i bieżące prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), na stronie www fundacji, ngo.pl oraz na LinkedIn;
 • zbudowanie relacji z mediami i regularny kontakt z nimi;
 • współpracę z ekspertkami_tami w zakresie pozyskiwania materiałów i opracowania treści merytorycznych;
 • opracowanie koncepcji nowej strony www Fundacji, koordynację pracy podwykonawców i bieżącą aktualizację publikowanych treści oraz prowadzenie newslettera

Kogo szukamy

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś wrażliwa_y na wsparcie i pomoc osobom LGBTQIAP, znasz i rozumiesz zagadnienia związane z tą społecznością, czujesz i rozumiesz nasze wartości, które jako Fundacja chcemy głosić;
 • cechuje Cię wysoka kultura osobista, szacunek i otwartość dla innych, niezależnie od ich tożsamości płciowej czy seksualnej;
 • masz wysokie kompetencje komunikacyjne, zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i zdalnym, w różnych formach, umiesz wsłuchiwać się w potrzeby innych i używasz języka inkluzywnego;
 • umiesz pisać historie, które budują więzi i budzą emocje, skłaniają do działania dzięki czemu potrafisz przekonać innych do swoich pomysłów;
 • masz doświadczenie w redagowaniu i korekcie tekstów, potrafisz tworzyć różnorodne formy: od tekstów edukacyjnych, oferty, treści na stronę www i mailingowych, po oświadczenia dla mediów;
 • masz łatwość w poruszaniu się w mediach społecznościowych i tworzeniu treści: m. in. Facebook, Instagram, Linkedin;
 • masz doświadczenie w prowadzeniu działań fundraisingowych i/lub sprzedażowych;
 • świetnie organizujesz pracę własną, jesteś samodzielna_y w działaniu;
 • bez problemu obsługujesz komputer, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie takie jak Office.

Ponadto fajnie gdybyś:

 • miała_ł doświadczenie w obsłudze systemów CRM;
 • umiała_ł obsługiwać programy graficzne, nagrywać i montować materiały video.

Oferujemy

To oferujemy:

 • pracę w miejscu, które realizuje na co dzień ważne społecznie działania;
 • docelowo samodzielne stanowisko, w ramach którego możesz wykazać się sprawczością, kreatywnością, umiejętnościami liderskimi;
 • stałą współpracę, w ramach umowy o pracę, na pełny etat lub ⅘ etatu;
 • pracę w trybie stacjonarnym, z możliwością częściowej pracy zdalnej;
 • wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 5500-6500 zł brutto dla pełnego etatu lub 4400-5200 zł brutto dla 4/5 etatu, w zależności od posiadanego doświadczenia;
 • elastyczny czas pracy pozwalający na połączenie potrzeb prywatnych z życiem zawodowym.

Proces rekrutacji

Tak wygląda proces rekrutacji:

 • wyślij CV na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl oraz uzupełnij krótką ankietę: https://forms.gle/7mNX7png21zSysFh8;
 • skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy telefonicznej;
 • właściwa rozmowa rekrutacyjna;
 • opcjonalnie zadanie rekrutacyjne, weryfikacja referencji.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twoje CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.