fbpx

Oferty pracy w zespole organizacyjnym

O nas

Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń powołaliśmy w 2017 roku, a wraz z nią otworzyliśmy Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIAP i ich bliskich. Wizją Fundacji jest dobrostan psychiczny każdej osoby LGBTQIAP w Polsce. Aby urzeczywistnić tę wizję, organizujemy wsparcie, warsztaty rozwojowe, szkolenia profesjonalistek_ów oraz podejmujemy działania psychoedukacyjne w oparciu o aktualną światową wiedzę naukową.

Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, terapię głosu, a także warsztaty oraz szkolenia. Nasz zespół składa się z trzydziestu osób w zespole programowym i pięciu osób w zespole organizacyjnym.

Równość i dostępność

Jako organizacji skierowanej do społeczności osób LGBTQIAP i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokale Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 oraz ul. Elektoralnej 4/6 nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia i stanowisko recepcyjne, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób zatrudnianych i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Recepcjonistka_ta - oferta pracy

Dołącz do naszego zespołu i pomóż nam dbać o zdrowie psychiczne osób LGBTQIAP z całej Polski.

Z tej strony zespół Fundacji Instytut Otwarta Przestrzeń. Jeśli nas (jeszcze) nie znasz, działamy od ponad 6 lat i mamy ambitne plany na rozwój. Tylko w 2023 roku przeprowadziliśmy ponad 8500 sesji indywidualnych, a z naszych usług skorzystało 1000+ osób.

Szukamy osoby na stanowisko recepcjonistki_ty, która będzie odpowiadać za obsługę klientek_ów, wspierać nasz zespół od strony organizacyjno-administracyjnej.

Nasze działania są Ci bliskie? Chcesz, aby więcej osób LGBTQIAP mogło skorzystać z pomocy psychologicznej, niezależnie od zasobności ich portfela? Jesteś osobą otwartą na relacje i niestrasznie będą dla Ciebie kontakty z klientkami_tami? Dokładność i excel to Twoje drugie i trzecie imię?

Dołącz do nas! Aplikuj wysyłając CV do dnia 16 lutego 2024 na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl i wypełnij ankietę: https://forms.gle/GDxqPFQJUtQ6s4JK9.

Kogo szukamy

Szukamy osoby, która:

 • jest komunikatywna, otwarta i umie wsłuchiwać się w potrzeby innych;
 • nie ma obaw przed kontaktem bezpośrednim i telefonicznym;
 • jest obowiązkowa i staranna, skupia się na szczegółach;
 • poradzi sobie z odpowiednim rozplanowaniem zadań kiedy będzie rozmawiać z osobą przy ladzie recepcyjnej, w międzyczasie zadzwoni telefon i ktoś zada pytanie na czacie;
 • lubi excela i inne tabelki;
 • akceptuje różnorodność;
 • jest samodzielna;
 • potrafi być asertywna kiedy trzeba;
 • ma doświadczenie w obsłudze klientek_ów (doświadczenie pracy na podobny stanowisku – recepcja, praca biurowa – będzie dodatkowym atutem).

Ponadto potrzebujemy, aby osoba:

 • komunikowała się w języku polskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym;
 • znała język angielski w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiała obsługiwać komputer i urządzenia peryferyjne w stopniu średniozaawansowanym;
 • bez problemu posługiwała się systemem Windows i programami pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • dodatkowymi atutami będą umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz znajomość języka ukraińskiego (ew. rosyjskiego) na poziomie komunikatywnym.

Podstawowe informacje

Nazwa stanowiska pracy Recepcjonistka_ta
Forma i miejsce pracy Praca stacjonarna (bez możliwości pracy zdalnej) – ul. Wawelska 28 (centrum terapii) oraz ul. Elektoralna 4/6 (biuro Fundacji), Warszawa
Cel stanowiska Recepcjonistka_ta odpowiada za obsługę klientek_tów, wspiera zespół programowy Otwartej Przestrzeni w organizacyjno-administracyjnym aspekcie pracy oraz zespół organizacyjny.
Miejsce w strukturze Stanowisko umiejscowione jest w zespole organizacyjnym. Osoba zatrudniona będzie ściśle współpracować z zespołem programowym.

Informacje na temat zatrudnienia

Forma zatrudnienia Umowa o pracę
Czas zatrudnienia Okres próbny (3 miesiące). W przypadku pozytywnej oceny okresu próbnego umowa na czas określony (rok), następnie umowa na czas nieokreślony
Wymiar zatrudnienia Pełny etat
System czasu pracy Równoważny – około 8 godzin na dobę, z opcją do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy
Dni pracy Poniedziałek-piątek 7:30-21:30, sobota 8:30-18:30
Wynagrodzenie 4500-5000 zł brutto (w zależności od doświadczenia)
Rozpoczęcie pracy Jak najszybciej (nie wcześniej niż 19 lutego 2024)

Kluczowe zadania na stanowisku

Obsługa klientek_ów:

 • kontakt z klientkami_tami w formie: bezpośredniej, telefonicznej oraz pisemnej;
 • obsługa systemu zapisów;
 • udzielanie informacji na zapytania odnośnie oferty i usług;
 • prowadzenie listy osób oczekujących;
 • pobieranie płatności gotówką i kartą, ewidencja płatności w formie przelewów, rejestracja płatności na kasie fiskalnej /w systemie fiskalnym;
 • windykacja należności.

Wsparcie zespołu:

 • realizacja procedur obiegu dokumentów;
 • drukowanie i kopiowanie dokumentów;
 • wsparcie organizacyjno-administracyjne zespołu;
 • utrzymywanie bieżącego porządku w Otwartej Przestrzeni.

Etapy i harmonogram rekrutacji

Rekrutacja podzielona jest na trzy etapy:

 • ETAP I – wstępne rozmowy telefoniczne i wyłonienie osób do zaproszenia na stacjonarną rozmowę rekrutacyjna;
 • ETAP II – rozmowa rekrutacyjna w biurze Fundacji;
 • ETAP III – wybór osoby do zatrudnienia i spotkanie w centrum terapii w celu omówienia szczegółów i zaprezentowania stanowiska pracy.

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji:

 • Rekrutacja będzie prowadzona do czasu znalezienia odpowiedniej osoby i może zostać skrócona lub wydłużona.
 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Jak aplikować?

Prześlij nam swoje CV w formacie PDF na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl i wypełnij ankietę: https://forms.gle/GDxqPFQJUtQ6s4JK9. Na zgłoszenia czekamy do 16 lutego 2024.

W aplikacji możesz podać preferowane imię i nazwisko, na tym etapie nie potrzebujemy danych z dowodu.

Ze względu Kodeks Etyki Zawodu Psychologa, który mówi m.in. że terapeutka_ta nie może wchodzić z klientką_tem w inną rolę także po zakończeniu terapii, zgłoszenia od naszych byłych i aktualnych klientek_tów Fundacji nie będą rozpatrywane.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji znajdziesz na dole oferty.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twoje CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.