fbpx

Grupa terapeutyczna dla mężczyzn nieheteroseksualnych - III edycja

Do udziału w grupie zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy identyfikują się jako homoseksualni i biseksualni. Jednym z tematów pracy na grupie będą trudności związane z wchodzeniem w relacje, budowaniem ich i utrzymywaniem, zarówno tych romantycznych (związków), jak i przyjacielskich/koleżeńskich, zawodowych czy rodzinnych. Praca terapeutyczna w grupie polega na osobistej pracy nad swoimi trudnościami w towarzystwie mężczyzn posiadających podobne doświadczenia i wzajemnej wymianie historii, podejść oraz rozwiązań. Grupa zapewnia nie tylko wsparcie, ale tworzy też otwartą przestrzeń, w której można być w pełni sobą w przyjaznym środowisku. Grupę prowadzi psychoterapeuta Mirek Sikora. Szczegółowe informacje poniżej.

Start grupy: październik/listopad 2020
Termin spotkań:
każdy czwartek 19:05-21:05
Miejsce: Otwarta Przestrzeń – centrum terapii, Wawelska 28, Warszawa
Liczba osób w grupie: 6-10
Koszt udziału w grupie: 90 zł za jedną sesję grupy

Trzecia edycja grupy będzie składała się z 16 spotkań, dokładny termin zakończenia zostanie ustalony z uczestnikami.

Ze względu na pandemię grupa będzie prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przeczytasz o nich tutaj.

Grupa ma charakter zamknięty . To oznacza, że po zebraniu się grupy i pierwszym miesiącu zapoznawczym, jej skład nie będzie ulegał zmianie, a osoby decydujące się uczestniczyć w grupie powinny zostać w niej do zakończenia procesu. Przed wstąpieniem do grupy zapraszamy na konsultację z prowadzącym.

Koszt konsultacji:

  • 40 zł (czas trwania 30 min.)

Zapraszamy do zapisów na konsultacje:

  • zadzwoń na numer 511 028 333
  • napisz e-mail na info@otwartaprzestrzen.pl

Warunkiem przystąpienia do grupy jest odbycie konsultacji, uzyskanie akceptacji terapeuty prowadzącego (patrz przeciwskazania poniżej) i zaakceptowanie zasad jej działania.

Praca terapeutyczna w grupie polega na osobistej pracy nad swoimi trudnościami w towarzystwie mężczyzn posiadających podobne doświadczenia i wzajemnej wymianie historii, podejść  oraz rozwiązań. Grupa zapewnia nie tylko wsparcie, ale tworzy też otwartą przestrzeń, w której można być w pełni sobą w przyjaznym środowisku.

Dla kogo

Jako mężczyźni nieheteroseksualni często doświadczamy takich trudności jak strach przed ujawnieniem, niezrozumienie społeczne, nietolerancja, dyskryminacja. Może nam też brakować podstawowych wzorców budowania relacji i funkcjonowania w świecie zdominowanym przez wzorce heteronormatywne. Suma tych doświadczeń w wielu przypadkach prowadzi to do niskiej samooceny, samotności, poszukiwaniu sensu w używkach czy seksie.
Jeżeli czujesz, że masz problemy z budowaniem relacji, niską samooceną, niepokojem, doświadczasz nietolerancji lub wchodzisz w powtarzające się, toksyczne relacje, ta grupa jest dla Ciebie.

Celem grupy jest poszerzenie świadomości odnośnie zachodzących w naszym życiu procesów oraz integrowanie jakości w nich obecnych. Efektem tych działań może być bardziej świadome kierowanie własnym życiem.

Przeciwwskazania:

  • uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
  • stan psychozy lub zaburzenia afektywne;
  • w grupie nie mogą brać udziału mężczyźni będący parą, przyjaciółmi lub spokrewnieni.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia.

Grupa prowadzona będzie przez psychoterapeutę Mirosława Sikorę w podejściu psychologii procesu. Nadzór superwizyjny sprawować będzie Joanna Dulińska.

Na czym polega terapia grupowa w ujęciu psychologii procesu?

Praca terapeutyczna według podejścia psychologii zorientowanej na proces skupia się na poszukiwaniu osobistego rozwiązania dla danej osoby w oparciu o jej marzenia, styl życia i wartości. Głównym celem terapii jest ich odkrycie i uświadomienie Klientowi, kim jest w danym momencie życiowym, odkrycie nieuświadomionych części swojej osobowości i pomoc w znalezieniu praktycznych sposobów pełniejszego doświadczania siebie w świecie.

Dlaczego tworzymy grupę dla mężczyzn nieheteroseksualnych?

Osoby nieheteroseksualne stanowią mniejszość i doświadczają typowych dla mniejszości form odrzucenia, nieuwzględniania czy wręcz ataków. Pracując w grupie, tylko z takimi osobami, obniżamy próg na akceptację przez innych członków grupy. Dzięki temu grupa terapeutyczna może od razu skupić się na istocie problemu, pomijając podstawowy opór wynikający z obecności osób reprezentujących większość, które mogą być postrzegane jako „oprawcy”.

Prowadzący
Wiola Jaworska - psychoterapeutka, psycholożka
Mirosław Sikora

psychoterapeuta, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami. Jako psychoterapeuta pracuje z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W swojej pracy terapeutycznej odkrywa nieuświadomione procesy, których w danym momencie doświadcza Klientka lub Klient i pomaga jej_mu uzyskać do nich świadomy i praktyczny dostęp. Klientka lub Klient sam wyznacza tempo i obszar działania, dzięki czemu psychoterapeuta staje się bardziej obserwatorem i towarzyszem. Ten rodzaj terapii jest zupełnie nieautorytatywny i nie zakłada z góry określonych standardów. Bardziej skupia się na indywidualnych potrzebach i drodze osoby, odkrywając jedynie towarzyszące temu procesy. Dzięki temu Klientka lub Klient może bardziej świadomie dokonywać wyborów i świadomie podejmować lub nie podejmować działania. Mirek pracuje z osobami doświadczającymi trudności wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami LGBTQIA. Więcej o prowadzącym tutaj.