fbpx

Łukasz Szostakiewicz - lekarz psychiatra

Jestem lekarzem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 roku ukończyłem specjalizację z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kończę także specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży, do egzaminu specjalizacyjnego planuję podejść wiosną 2022 roku. Ukończyłem również szkolenie z zakresu terapii rodzin, prowadzone pod kierownictwem pani prof. Barbary Józefik, a w latach 2010-2014 uzupełniłem je uzyskując dyplom ukończenia Całościowego Szkolenia Przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. W listopadzie 2020 roku zdałem egzamin i uzyskałem tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży. Uczestniczyłem w licznych konferencjach organizowanych przez Sekcję Psychoterapii PTP oraz Sekcję Psychiatrii dzieci i Młodzieży PTP. W 2021 roku zakwalifikowałem się i rozpocząłem Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „NA SZLAKU” w Krakowie.

Na co dzień pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. W swojej codziennej pracy zajmuję się najczęściej dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi.

W swojej pracy lekarskiej korzystam ze swojego doświadczenia psychoterapeutycznego, przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym i systemowym, ale korzystam też z wiedzy z zakresu terapii behawioralno-poznawczej.

W pracy psychiatry i psychoterapeuty ważne jest dla mnie partnerstwo, które oznacza wzajemny szacunek oraz aktywny udział pacjentki_ta w projektowaniu leczenia i drodze do zdrowienia. Wspólnie z pacjentkami_tami szukam ich zasobów, a w pracy z osobami poważniej chorymi korzystam z doświadczeń Otwartego Dialogu, który pozwala na szukanie zasobów również w otoczeniu.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywałem m.in. pracując w:

 • Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • oddziale dziennym Gdańskiego Centrum Zdrowia jako lekarz i psychoterapeuta, równocześnie współprowadziłem terapie rodzinne pacjentek_ów na oddziale dla Młodzieży;
 • Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie od maja 2018 roku jestem też zastępca kierownika;
 • w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii (od 2020 r. – na etacie naukowym);

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się szkoleniem przyszłych pracownic_ków ochrony zdrowia – początkowo jako asystent w Katedrze Psychiatrii GUMed, następnie występując na konferencjach i szkoleniach organizowanych głównie przez PTP. W latach 2018-2020 byłem kierownikiem i współorganizatorem szkolenia przygotowującego do certyfikatu asystenta środowiskowego w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji. Szkolę z zakresu zdrowia psychicznego oraz zdrowia seksualnego (m.in. transpłciowość u dzieci i młodzieży) w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w ramach kursów podyplomowych dla pediatrów organizowanych przez CMKP. Jestem autorem lub współautorem artykułów i doniesień zjazdowych, a w ostatnim okresie również współautorem podręcznika pt. “Zaburzenia Psychiczne u Dzieci i Młodzieży” napisanym pod red. prof. Barbary Remberk.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stosuję w niej Kodeks Etyki Lekarskiej.

Kursy i szkolenia

 • Systemowe rozumienie rodziny – dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin pod kierownictwem prof. Barbary Józefik;
 • Całościowe Szkolenie Przygotowujące do Egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP – czteroletnie szkolenie pod kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro;
 • Szkolenie podyplomowe “Psychoanaliza i Literatura” prowadzone przez IBL PAN w Warszawie – pod kierownictwem prof. Danuty Danek;
 • dwuletnie szkolenie z zakresu terapii par prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP;
 • kilkanaście szkoleń i warsztatów z tematyki wspierania osób LGBTQIA.

Obszary pomocy

Specjalizuję się w diagnostyce, farmakoterapii, psychoterapii oraz wsparciu seksuologicznym dzieci i dorosłych, które m.in.:

 • są w procesie diagnozy oraz przygotowują do tranzycji – pomagam przejść przez ten proces młodym pacjentkom i pacjentom oraz ich rodzinom;
 • zmagają się z zaburzeniami zachowania;
 • doświadczają trudności na tle emocjonalnym, w tym zaburzeń afektywnych;
 • doświadczają zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • żyją w przewlekłym stresie i/lub nie potrafią się zrelaksować;
 • przeżywają lęk o dużym nasileniu lub w sposób ciągły;
 • mają rozpoznane lub podejrzewają u siebie zaburzenia z kręgu schizofrenii czy zaburzeń schizoafektywnych;
 • doświadczają epizodów psychotycznych;
 • mają zdiagnozowane lub podejrzewają u siebie całościowe zaburzenia rozwoju (zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu) – przeprowadzam diagnozę u dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • mają zdiagnozowane lub podejrzewają u siebie ADHD – przeprowadzam diagnozę u dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • wspieram osoby LGBTQIA i inne doświadczające dyskryminacji na różnym tle.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję w:
PIĄTKI – 16:00-21:00

USŁUGA CZAS CENA
Konsultacja psychiatryczna (pierwszorazowa) 50 min. 300 zł
Konsultacja psychiatryczna (kontynuacja) 25 min. 250 zł

Psychiatra pracuje z dziećmi i młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych) oraz z dorosłymi.