fbpx

Katarzyna Habowska - psychoterapeutka, psycholożka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT.  Uczestniczyłam także w licznych szkoleniach z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Pracuję z dorosłymi, młodymi dorosłymi i młodzieżą od 14 roku życia. Oferuję konsultacje, interwencję w kryzysach oraz terapię krótko- i długoterminową.

Swoją rolę psychoterapeutki widzę głównie jako towarzyszenie klientkom_tom w ich indywidualnej drodze, pomoc w rozwoju i chęci sięgnięcia po więcej, czasami w procesie wyrwania się z ograniczających schematów czy też w drodze przez kryzys. Szanuję odmienność świata klientki_ta i jej_jego wartości. Uważam, że spotkanie terapeutyczne może być pomocne wyłącznie w atmosferze akceptacji, gdy klientka_t nie czuje się oceniana_y i ma szansę być taką_kim, jaką_kim jest.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży i pracy m.in. w następujących instytucjach:

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa;
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii;
 • Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Bielańskim w Warszawie;
 • Oraz w ramach własnej praktyki psychoterapeutycznej.

Z osobami LGBTQIA pracuję od 2013 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. W ramach której zdobyłam doświadczenie pracy w telefonie zaufania, przy współprowadzeniu grupy socjoterapeutycznej, w prowadzeniu interwencji kryzysowej, konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii krótko- i długoterminowej.

Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji. Są to konsultacje z dużo bardziej doświadczonym_ą psychoterapeutą_ką posiadającym_ą odpowiednie kwalifikacje i certyfikat, czuwającym_ą nad moim rozwojem zawodowym i relacją terapeutyczną. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa. Stale rozwijam swoje umiejętności i wiedzę.

Obszary pomocy

Oferuję pomoc w m.in. następujących obszarach:

 • obniżony nastrój i depresja;
 • trudności psychiczne z objawami psychosomatycznymi;
 • stany lękowe;
 • nerwice;
 • niska samoocena;
 • kłopoty w adaptacji do nowego środowiska;
 • trudności z zamykaniem pewnych etapów życia (np. skończenie studiów, podjęcie nowej pracy, zaangażowaniu się w związek);
 • pomoc w usamodzielnianiu się młodych dorosłych;
 • trudności w osiąganiu wyznaczonych celów;
 • proces coming outu;
 • dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
 • trudności w akceptacji siebie;
 • kryzysy rozwojowe;
 • trudności w kontaktach społecznych;
 • trudności w relacjach partnerskich, trudności z bliskością;
 • kryzysy związane ze stratą (rozpad związku, rozwód, strata pracy);
 • szeroko pojęty rozwój.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
PIĄTKI – 09:00-13:30

USŁUGA CZAS CENA
Psychoterapia indywidualna 50 min. 180 zł
Konsultacje i terapia psychologiczna 50 min. 180 zł
Pomoc w kryzysie 50 min. 180 zł

Sesje możliwe w formie online i stacjonarnej w Warszawie.

Terapeutka pracuje z osobami od 14 roku życia.