fbpx

Bezpłatne grupy wsparcia online dla osób LGBTQIAP

Zapraszamy na bezpłatne spotkania grup wsparcia online dla osób (klikając w nazwę przeniesiesz się do opisu danej grupy):

 • Bi+ – biseksualnych i panseksualnych;
 • Trans – transpłciowych i niebinarnych;
 • LGBTQIAP – lesbijek, gejów, osób biseksualnych, trans, queer, interpłciowych, aseksualnych, panseksualnych.

Więcej informacji o poszczególnych grupach wsparcia znajdziesz poniżej.

Czym jest grupa wsparcia?

Spotkanie grupy wsparcia nie ma zdefiniowanych wcześniej tematów, wyłaniają się one naturalnie z wypowiedzi i potrzeb osób uczestniczących. Na spotkaniu grupy można, ale nie trzeba zabierać głosu, jednak aktywne uczestnictwo w grupie pomaga w osobistym rozwoju, radzeniu sobie z codziennymi trudnościami i zmniejsza poczucie osamotnienia.

Możesz doświadczyć bezpiecznej przestrzeni, bez oceniania i komentowania Twojej osoby, Twoich wyborów, preferencji, wyzwań i trudności. Możesz podzielić się swoimi trudnościami, wyzwaniami, nazwać je i opowiedzieć o nich na głos. Możesz posłuchać o doświadczeniach innych osób i ich sposobach radzenia sobie i dzięki temu zwiększyć poczucie wspólnoty. Możesz podzielić się swoim doświadczeniem, które będzie cenne dla innych osób uczestniczących.

Podobieństwo historii i przeżyć osób uczestniczących mogą zmniejszać poczucie emocjonalnej izolacji. Z kolei indywidualne doświadczenia pozostałych osób uczestniczących pomagają w dostrzeżeniu innej perspektywy patrzenia na swoje trudności, czy też w uzyskaniu wiedzy i wskazówek na temat różnych sposobów radzenia sobie z nimi.

Pomagając innym, naturalnie pomagasz także sobie – wzbudzanie nadziei, empatyczne rozumienie i dodawanie odwagi innym, może pozytywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości i sprawczości.

Grupa wsparcia stanowi jedną spośród form pomocy psychologicznej. Ważne jest jednak by pamiętać, że grupa wsparcia nie jest grupą terapeutyczną, może wspomagać pracę terapeutyczną, ale jej nie zastępuje.

Podstawowe informacje o wszystkich grupach

 1. Zaplanowaliśmy 16 spotkań każdej z grup.
 2. Spotkania grup odbywają się za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
 3. Na każde spotkanie obowiązuje osobna rejestracja. Tylko osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.
 4. Maksymalna liczba osób uczestniczących w spotkaniu grupy to 12. Osoby zapisujące się ponad ten limit będą zapisywane na listę osób oczekujących i w przypadku zwolnienia się miejsca będą zapraszane na spotkanie.
 5. Przed spotkaniem będziemy kontaktować się za pomocą smsa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu. W przypadku braku potwierdzenia i obecności innych osób na liście oczekujących, zapis na spotkanie będzie anulowany.
 6. Na początku i końcu spotkanie poprosimy Cię o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety na temat Twojego samopoczucia psychicznego. W ten sposób chcemy sprawdzić efektywność prowadzonych spotkań.
 7. Podczas spotkania osoba prowadząca wykona printscreen aplikacji Google Meet z wizerunkami osób uczestniczących w spotkaniu. Printscreen ten nie będzie nigdzie publikowany, a będzie przechowywany jedynie na potrzeby ewentualnej kontroli grantodawcy (operatora Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy).
 8. Grupy posiadają Regulamin uczestnictwa, którego zobowiązujesz się przestrzegać zapisując się na spotkanie. Złamanie Regulaminu może oznaczać zablokowanie możliwości udziału w spotkaniach grup.
 9. W spotkaniach grup, za zgodą rodzica/opiekunki_na prawnej_nego, mogą brać udział osoby od 16 roku życia. Zgoda musi zostać wyrażona na piśmie (pobierz formularz) oraz odesłana najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania grupy.
Grupy prowadzone są w formule otwartej, co oznacza, że możesz wziąć udział zarówno w jednym spotkaniu, kilku, jak i we wszystkich. Rozmowa odbywa się na zasadzie swobodnej dyskusji, a temat przewodni danego spotkania stanowi wypadkową wątków, które zostają poruszone przez osoby uczestniczące. W bezpiecznych warunkach i przy wsparciu prowadzącej, osoby uczestniczące rozmawiają o bieżących sprawach i dylematach, aktywnie słuchają, dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Grupa dla osób Pan-/Biseksualnych

DLA KOGO

Ta grupa wsparcia została stworzona z myślą o osobach spod parasola Bi+. Do udziału zapraszamy osoby biseksualne, panseksualne, poliseksualne, omniseksualne, ale także osoby, które nie używają wobec siebie żadnego z tych określeń, ale mogą odczuwać pociąg seksualny i/lub romantyczny do osób więcej niż jednej płci.

JAKIE TEMATY MOGĘ PORUSZYĆ NA GRUPIE WSPARCIA?

Poniżej znajdziesz przykłady tematów, które możesz wnieść na grupę wsparcia:

 • coming out – przygotowania, trudności;
 • seksualność i relacje seksualne;
 • relacje romantyczne;
 • relacje rodzinne;
 • doświadczenie bifobii;
 • tematy związane z posiadaniem i wychowaniem dzieci;
 • trudności w życiu codziennym.

ZAPISY

Termin najbliższego spotkania: 14.11.2023 (wtorek) 18:00-21:00

Aby wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia online dla osób Bi+ należy zapisać się poprzez ten formularz.

Anna Dąbek - seksuolożka, psycholożka

PROWADZĄCA

Anna Dąbek – psycholożka i seksuolożka, pracującą w nurcie pozytywnej seksualności. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe „Seksuologia praktyczna” na SWPS w Poznaniu. Przeszła European SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training), który pozwala doświadczyć różnorodności naszej seksualności. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jest w trakcie rocznego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej dla osób dorosłych. Więcej o prowadzącej znajdziesz tutaj.

Grupa dla osób Trans

DLA KOGO

Ta grupa wsparcia została stworzona z myślą o osobach spod parasola transpłciowości. Do udziału zapraszamy osoby transpłciowe, niebinarne, ale także osoby, które nie używają wobec siebie żadnego z tych określeń, ale wiedzą/czują, że ich tożsamość płciowa odbiega od tej przypisanej przy urodzeniu.

JAKIE TEMATY MOGĘ PORUSZYĆ NA GRUPIE WSPARCIA?

Na spotkaniach naszej grupy wsparcia można swobodnie rozmawiać o sprawach ważnych dla osób uczestniczących, między innymi o:

 • poczuciu niepewności co do tożsamości płciowej;
 • relacjach rodzinnych i przygotowaniu się do coming outu;
 • doświadczeniach transfobii;
 • stresie związanym z przeżywaną dysforią płciową;
 • przygotowaniu do procesu tranzycji i jego przebiegu;
 • opiniowaniu w procesie tranzycji;
 • procedurach medycznych i sądowych w procesie tranzycji;
 • doświadczeniach po ukończeniu procesu tranzycji;
 • detranzycji i retranzycji;
 • związkach i bliskich relacjach.

ZAPISY

Termin najbliższego spotkania: 28.11.2023 (wtorek) 18:00-21:00

Aby wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia online dla osób Trans należy zapisać się poprzez ten formularz.

Marta Grodziska - psycholożka, seksuolożka

PROWADZĄCA

Marta Grodziska – psycholożka, seksuolożka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobyła tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” również na UAM w Poznaniu. Aktualnie jest uczestniczką 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Więcej o prowadzącej znajdziesz tutaj.

Grupa dla osób LGBTQIAP

DLA KOGO

Ta grupa wsparcia została stworzona z myślą o wszystkich osobach LGBTQIAP – lesbijkach, gejach, osobach bi+, transpłciowych, queer, interpłciowych, aseksualnych i panseksualnych.

JAKIE TEMATY MOGĘ PORUSZYĆ NA GRUPIE WSPARCIA?

Grupa wsparcia to idealna przestrzeń do omówienia tematów takich jak:

 • relacje rodzinne i przygotowanie się do coming outu;
 • trudności w samoakceptacji i niska samoocena;
 • doświadczenie niechęci, agresji czy przemocy ze względu na orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową;
 • poczucie samotności;
 • nawiązywanie koleżeńskich i przyjacielskich relacji;
 • seks, randki i relacje partnerskie;
 • codzienne wyzwania związane ze studiami czy pracą.

ZAPISY

Termin najbliższego spotkania: 19.11.2023 (niedziela) 16:00-19:00

Aby wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia online dla osób LGBTQIAP należy zapisać się poprzez ten formularz.

Michał Kaluga - psychoterapeuta, seksuolog, psycholog

PROWADZĄCY

Michał Kaluga – psychoterapeuta, psycholog, seksuolog. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie zdobył tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Odbył również szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, gdzie obecnie przygotowuje się do procesu certyfikacji. W Otwartej Przestrzeni współprowadził grupę terapeutyczną dla osób LGBTQIA. Więcej o prowadzącym znajdziesz tutaj.

Najważniejsze zasady obowiązujące osoby uczestniczące

 1. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących wymagamy, aby przez całe spotkanie kamerki były włączone.
 2. Prosimy także, aby łączyć się na spotkanie grupy z pomieszczenia, które jest ciche i w którym nie ma postronnych osób (np. członków rodziny, osób partnerskich, współlokatorów).
 3. Szanujemy osoby uczestniczące i wnoszone przez nie tematy. Komentując je mówimy o swoich odczuciach i emocjach, nie oceniamy.
 4. Spotkanie grupy, od jej rozpoczęcia do zakończenia stanowi całość. Dlatego prosimy osoby uczestniczące o punktualne dołączanie do grupy i aktywne uczestnictwo w spotkaniu do jego końca.
 5. Spotkań grupy nie wolno rejestrować, to znaczy nagrywać w formie video czy audio, ani robić print screenów.
 6. Osoby uczestniczące obowiązuje zasada poufności, tzn. że nie można wynosić z grupy tematów na niej poruszanych, rozmawiać o nich z osobami trzecimi czy publikować ich treści. Ta sama zasad dotyczy tajemnicy składu osobowego grupy.
 7. Osoby obrażające inne osoby uczestniczące, wypowiadające się homo-, bi- lub transfobicznie, łamiące regulamin, będą usuwane ze spotkania grupy i nie będą mogły zapisać się na kolejne.

Wszystkie zasady znajdziesz w Regulaminie.

Źródło finansowania

Active citizens fund

Grupy wsparcia prowadzone są w ramach projektu „Profesjonalne ogólnopolskie wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQIAP” realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zobacz pozostałe projekty realizowane dzięki temu Programowi.