fbpx

Praca/współpraca - ogłoszenia

Poszukujemy psychoterapeutek_ów, seksuolożek_gów, terapeutek_ów uzależnień do współpracy

Szukamy osób do prowadzenia psychoterapii, terapii seksuologicznej oraz uzależnień dla klientek i klientów Otwartej Przestrzeni – osób LGBTQIA i ich bliskich.

Dołącz do nas! Aplikuj wysyłając CV zawierające informacje o Twojej edukacji, odbytych stażach oraz doświadczeniu zawodowym na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl.

O nas

Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń została powołana w 2017 roku, a wraz z nią otworzyliśmy Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIA i ich bliskich. Wizją Fundacji jest Polska, w której osoby LGBTQIA, niezależnie od ich statusu majątkowego, rodzinnego, społecznego czy zdrowotnego, mają możliwość zadbania o swój dobrostan psychiczny i rozwój. Aby urzeczywistnić tę wizję, organizujemy wsparcie, warsztaty rozwojowe, szkolenia profesjonalistek_ów oraz podejmujemy działania psychoedukacyjne w oparciu o aktualną światową wiedzę naukową.

Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, a czasem także warsztaty oraz szkolenia. Nasz zespół składa się z kilkunastu osób w zespole terapeutycznym i trzech osób w zespole organizacyjnym.

Wymagania

Ze względu na specjalizację oczekujemy:

 • Psychoterapeutki_ci:
  • tytuł magistry_a psychologii + ukończony minimum drugi rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego;
  • lub ukończone w całości 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne.

 • Seksuolożki_dzy:
  • tytuł magistry_a psychologii + ukończone studia podyplomowe z seksuologii;
  • lub ukończone studia podyplomowe z seksuologii + ukończony minimum drugi rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego.

 • Terapeutki_ci uzależnień:
  • tytuł magistry_a psychologii + tytuł specjalistki_ty terapii uzależnień;
  • lub tytuł specjalistki_ty terapii uzależnień + ukończony minimum drugi rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego.

Bez względu na specjalizację oczekujemy:

 • wiedzy na temat problematyki osób LGBTQIA, ich specyficznych trudności i wyzwań przed nimi stojących;
 • doświadczenia w pracy pomocowej osobom LGBTQIA;
 • doświadczenia w pracy gabinetowej;
 • pracy pod stałą superwizją;
 • przestrzegania kodeksu etycznego Otwartej Przestrzeni.

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby spełniające powyższe kryteria.

Dodatkowe atuty

Biorąc pod uwagę obecną strukturę zespołu oraz potrzeby naszych klientek_ów szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z osobami które:

 • pracują w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT);
 • pracują w nurcie systemowym;
 • prowadzą terapię EMDR;
 • są seksuolożkami_gami;
 • są terapeutkami_tami uzależnień;
 • prowadzą terapię par i związków;
 • prowadzą terapię rodzin;
 • są gotowe prowadzić terapię grupową;
 • pracują z osobami niepełnoletnimi;
 • przeprowadzają diagnozę osób transpłciowych lub chciałby się nauczyć ją robić;
 • mają umiejętności i doświadczenie trenerskie i są gotowe prowadzić warsztaty/szkolenia;
 • prowadzą sesje w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub innym;
 • mają gotowość na aktywne włączenie się w rozwój Fundacji.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu chcemy otworzyć nasze centrum w weekendy. Dlatego do przesyłania aplikacji zapraszamy również osoby mogące prowadzić regularne sesje terapeutyczne w soboty i/lub niedziele.

Oferujemy

 • pracę w miejscu z misją;
 • pracę w otwartym i różnorodnym zespole specjalistek i specjalistów, w tym dwóch psychiatrów;
 • markę, która w ciągu niespełna 4 lat zbudowała silną pozycję i dużą rozpoznawalność wśród osób LGBTQIA i ich bliskich;
 • superwizje grupowe z naszym zespołem i certyfikowanymi superwizorami;
 • komfort pracy i skupienie na pracy terapeutycznej – nasza recepcja wykona wszystkie zadania administracyjno-wspierające;
 • atrakcyjną stawkę godzinową rosnącą wraz z liczbą godzin zadeklarowanych w tygodniowym grafiku;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • możliwość współtworzenia projektów pomocowych i edukacyjnych oraz ich realizacji;
 • możliwość aktywnego kreowania organizacji z ambitnymi planami rozwojowymi.

Podstawowe informacje

Adres centrum Warszawa, ul. Wawelska 28
Tryb prowadzenia sesji stacjonarny + online z możliwością częściowej pracy zdalnej
Możliwe dni pracy poniedziałek-niedziela
Formy współpracy umowa współpracy (faktura) lub umowa zlecenie

Jak aplikować?

Na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl prześlij:

 • CV zawierające informacje o Twojej edukacji, odbytych stażach oraz doświadczeniu zawodowym w formacie PDF (pamiętaj, aby do dokumentu dodać poniższą klauzulę o danych osobowych);
 • opis swoich doświadczeń pracy pomocowej z osobami LGBTQIA oraz krótkie wyjaśnienie dlaczego chcesz dołączyć akurat do naszego zespołu.

W aplikacji możesz podać preferowane imię i nazwisko, na tym etapie nie potrzebujemy danych z dowodu.

Wszystkie osoby otrzymają od nas potwierdzenie wpłynięcia aplikacji, a wybrane zaprosimy na rozmowę.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.” Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji znajdziesz na dole oferty.

Równość i dostępność

Jako organizacja skierowana do społeczności osób LGBTQIA i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do złożenia aplikacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokal Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób, z którymi będziemy podejmować współpracę, i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu współpracy.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twoje CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.

Zakończone rekrutacje

Recepcjonistka_ta - oferta pracy (rekrutacja zakończona)

Szukamy osoby na stanowisko recepcjonistki_ty, która będzie odpowiadać za obsługę klientek_ów, wspierać nasz zespół od strony organizacyjno-administracyjnej.

Dołącz do nas! Aplikuj wysyłając CV i list motywacyjny do dnia 15 sierpnia 2021 na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl.

O nas

Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń została powołana w 2017 roku. Od tego czasu prowadzimy w Warszawie Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIA i ich bliskich. Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, a czasem także warsztaty oraz szkolenia. Na nasz zespół składa się kilkanaście osób w zespole terapeutycznym i dwie osoby w zespole organizacyjnym, Ty możesz być trzecią.

Kogo szukamy

Szukamy osoby, która:

 • jest komunikatywna, otwarta i umie wsłuchiwać się w potrzeby innych;
 • jest obowiązkowa i staranna;
 • akceptuje różnorodność;
 • jest samodzielna;
 • kiedy potrzeba umie być asertywna;
 • ma doświadczenie w obsłudze klientek_ów (doświadczenie pracy na podobny stanowisku – recepcja, praca biurowa – będzie dodatkowym atutem).

Ponadto potrzebujemy, aby osoba:

 • komunikowała się w języku polskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym;
 • znała język angielski w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiała obsługiwać komputer i urządzenia peryferyjne w stopniu średniozaawansowanym;
 • bez problemu posługiwała się systemem Windows i programami pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Podstawowe informacje

Nazwa stanowiska pracy Recepcjonistka_ta
Miejsce pracy Warszawa, ul. Wawelska 28
Tryb pracy Stacjonarny
Cel stanowiska Recepcjonistka_ta odpowiada za obsługę klientek_tów, wspiera kilkunastoosobowy zespół Otwartej Przestrzeni w organizacyjno-administracyjnym aspekcie pracy.
Miejsce w strukturze Stanowisko umiejscowione jest w zespole organizacyjnym. Osoba zatrudniona będzie ściśle współpracować z zespołem terapeutycznym.

Informacje na temat zatrudnienia

Forma zatrudnienia Umowa o pracę
Czas zatrudnienia Okres próbny – 3 miesiące; następnie umowa na czas nieokreślony
Wymiar zatrudnienia Pełny etat
System czasu pracy Równoważny – do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy
Dni pracy Poniedziałek-piątek (w nieodległej przyszłości także weekendy)
Wynagrodzenie 4 100 zł brutto (~2 978 zł netto)
Rozpoczęcie pracy Początek września

Kluczowe zadania na stanowisku

Obsługa klientek_ów:

 • kontakt z klientkami_tami w formie: bezpośredniej, telefonicznej oraz pisemnej;
 • obsługa systemu zapisów;
 • udzielanie informacji na zapytania odnośnie oferty i usług;
 • prowadzenie listy osób oczekujących;
 • pobieranie płatności gotówką i kartą, ewidencja płatności w formie przelewów, rejestracja płatności na kasie fiskalnej/w systemie fiskalnym;

Wsparcie zespołu:

 • realizacja procedur obiegu dokumentów;
 • drukowanie i kopiowanie dokumentów;
 • wsparcie organizacyjno-administracyjne zespołu;
 • utrzymywanie bieżącego porządku w Otwartej Przestrzeni.

Jak aplikować?

Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny (szczególny nacisk połóż w nim na opis doświadczeń i umiejętności związanych realizacją wymienionych zadań) w formacie PDF na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2021.

W aplikacji możesz podać preferowane imię i nazwisko, na tym etapie nie potrzebujemy danych z dowodu.

Ze względu Kodeks Etyki Zawodu Psychologa, który mówi m.in. że terapeutka_ta nie może wchodzić z klientką_tem w inną rolę także po zakończeniu terapii, zgłoszenia od naszych byłych i aktualnych klientek_tów nie będą rozpatrywane.

Wszystkie osoby w ciągu kilku dni otrzymają od nas potwierdzenie wpłynięcia kandydatury. Od 7 sierpnia będziemy kontaktować się z kandydatkami_tami z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną lub z informacją o odrzuceniu aplikacji.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.” Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji znajdziesz na dole oferty.

Równość i dostępność

Jako organizacja skierowana do społeczności osób LGBTQIA i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokal Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia i stanowisko recepcyjne, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób zatrudnianych i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twojego CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.