fbpx

Praca/współpraca - ogłoszenia

O nas

Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń powołaliśmy w 2017 roku, a wraz z nią otworzyliśmy Otwartą Przestrzeń – centrum terapii dla osób LGBTQIAP i ich bliskich. Wizją Fundacji jest dobrostan psychiczny każdej osoby LGBTQIAP w Polsce. Aby urzeczywistnić tę wizję, organizujemy wsparcie, warsztaty rozwojowe, szkolenia profesjonalistek_ów oraz podejmujemy działania psychoedukacyjne w oparciu o aktualną światową wiedzę naukową.

Świadczymy bezpłatną i odpłatną pomoc psychologiczną i seksuologiczną, terapię uzależnień, psychoterapię, terapię głosu, a także warsztaty oraz szkolenia. Nasz zespół składa się z kilkunastu osób w zespole terapeutycznym i czterech osób w zespole organizacyjnym.

Równość i dostępność

Jako organizacji skierowanej do społeczności osób LGBTQIAP i ich bliskich zależy nam na wyrównywaniu szans i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby trans- i interpłciowe, osoby niebinarne, homo-, bi- i aseksualne oraz queerowe.

Lokal Fundacji przy ul. Wawelskiej 28 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (schody przed wejściem oraz wewnątrz lokalu, wąskie przejścia i stanowisko recepcyjne, małe kuchnia i toaleta). Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób zatrudnianych i znaleźć rozwiązania, jednak mamy świadomość, że część barier może stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Recepcjonistka_ta - oferta pracy

Szukamy osoby na stanowisko recepcjonistki_ty, która będzie odpowiadać za obsługę klientek_ów, wspierać nasz zespół od strony organizacyjno-administracyjnej.

Dołącz do nas! Aplikuj wysyłając CV i list motywacyjny do dnia 10 sierpnia 2022 na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl.

Kogo szukamy

Szukamy osoby, która:

 • jest komunikatywna, otwarta i umie wsłuchiwać się w potrzeby innych;
 • jest obowiązkowa i staranna, skupia się na szczegółach;
 • poradzi sobie z odpowiednim rozplanowaniem zadań kiedy będzie rozmawiać z osobą przy ladzie recepcyjnej, w  iędzyczasie zadzwoni telefon i ktoś zada pytanie na czacie;
 • lubi excela i inne tabelki;
 • akceptuje różnorodność;
 • jest samodzielna;
 • kiedy potrzeba umie być asertywna;
 • ma doświadczenie w obsłudze klientek_ów (doświadczenie pracy na podobny stanowisku – recepcja, praca biurowa – będzie dodatkowym atutem).

Ponadto potrzebujemy, aby osoba:

 • komunikowała się w języku polskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym;
 • znała język angielski w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiała obsługiwać komputer i urządzenia peryferyjne w stopniu średniozaawansowanym;
 • bez problemu posługiwała się systemem Windows i programami pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • dodatkowymi atutami będą umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz znajomość języka ukraińskiego (ew. rosyjskiego) na poziomie komunikatywnym.

Podstawowe informacje

Nazwa stanowiska pracy Recepcjonistka_ta
Miejsce pracy Warszawa, ul. Wawelska 28
Tryb pracy Stacjonarny
Cel stanowiska Recepcjonistka_ta odpowiada za obsługę klientek_tów, wspiera kilkunastoosobowy zespół programowy Otwartej Przestrzeni w organizacyjno-administracyjnym aspekcie pracy.
Miejsce w strukturze Stanowisko umiejscowione jest w zespole organizacyjnym. Osoba zatrudniona będzie ściśle współpracować z zespołem terapeutycznym.

Informacje na temat zatrudnienia

Forma zatrudnienia Umowa o pracę
Czas zatrudnienia Okres próbny – 3 miesiące, następnie umowa na rok, następnie umowa na czas nieokreślony
Wymiar zatrudnienia Pełny etat
System czasu pracy Równoważny – z reguły około 8 godzin na dobę, z opcją do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy
Dni pracy Poniedziałek-piątek 7:30-21:30, sobota 8:30-18:30
Wynagrodzenie 4 650 zł brutto (~3 625 zł netto)
Wymagania rekrutacyjne CV, list motywacyjny (do 3000 znaków bez spacji)
Rozpoczęcie pracy 1 osoba od 29 sierpnia (lub wcześniej jeśli rekrutacja przebiegnie sprawnie)
1 osoba od 3/10 października (lub wcześniej jeśli wdrożenie pierwszej osoby przebiegnie sprawnie)

Kluczowe zadania na stanowisku

Obsługa klientek_ów:

 • kontakt z klientkami_tami w formie: bezpośredniej, telefonicznej oraz pisemnej;
 • obsługa systemu zapisów;
 • udzielanie informacji na zapytania odnośnie oferty i usług;
 • prowadzenie listy osób oczekujących;
 • pobieranie płatności gotówką i kartą, ewidencja płatności w formie przelewów, rejestracja płatności na kasie fiskalnej/w systemie fiskalnym;

Wsparcie zespołu:

 • realizacja procedur obiegu dokumentów;
 • drukowanie i kopiowanie dokumentów;
 • wsparcie organizacyjno-administracyjne zespołu;
 • utrzymywanie bieżącego porządku w Otwartej Przestrzeni.

Etapy i harmonogram rekrutacji

Rekrutacja podzielona jest na dwa główne etapy:

 • ETAP I(w tabeli oznaczony na różowo)
  • osoby zainteresowane ofertą pracy przesyłają swoje CV i listy motywacyjne;
  • weryfikujemy nadesłanie kandydatury pod kątem zgodności z wymaganiami rekrutacyjnymi;
  • kontaktujemy się z wybranymi osobami i zapraszamy na rozmowę w naszym centrum terapii;
  • prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne;
  • udzielamy informacji zwrotnej osobom, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu.
 • ETAP II(w tabeli oznaczony na jasnoniebiesko)
  • kontaktujemy się z osobami, które zakwalifikowaliśmy do II etapu;
  • 3 wybranym osobom z II etapu wysyłamy link do ankiety talentów „DISC” (dopuszczamy możliwość wysłania ankiety do większej liczby osób);
  • na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych i raportów „DISC” wybieramy osobę, którą chcemy zatrudnić;
  • z wybraną osobą podpisujemy umowę o pracę na okres próbny (3 miesiące);
  • pozostałym osobom z II etapu udzielamy informacji zwrotnej dotyczącej niewybrania ich kandydatur, a osoby wypełniające ankietę „DISC” otrzymają spersonalizowany raport w formie pdf’a, który będą mogły wykorzystać do samorozwoju lub innych procesów rekrutacyjnych.

 Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji:

 • Poniższy harmonogram ma charakter orientacyjny:
  • zastrzegamy sobie prawo do skrócenia procesu rekrutacji w przypadku kiedy na wczesnym jej etapie pojawią się mocne kandydatury;
  • zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku kiedy nie otrzymamy odpowiednich kandydatur lub z powodów losowych (np. choroba osoby odpowiedzialnej za rekrutacje).
 • Jeśli będziemy potrzebowali uzupełnienia rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie prawo do odbycia dodatkowych rozmów z osobami kandydującymi (w formie stacjonarnej, telefonicznej lub online).
 • W odstępie około 1,5 miesiąca chcemy zatrudnić dwie osoby, osoby biorące udział w tej rekrutacji mogą zostać przeniesione automatycznie do drugiej rekrutacji, jeśli wyrażą taką wolę.

Ankieta „DISC” – co to takiego

„DISC” można wykorzystywać m.in. do analizy potencjału indywidualnych talentów oraz zachowań osób w zespole pracowniczym. Wiedza o talentach i naturalnych stylach zachowań pomaga w decyzjach rekrutacyjnych i zarządzaniu zespołem. Dzięki odpowiedniemu doborowi osób do stanowisk i przypisanych do nich zadań zyskujemy osobę bardziej efektywną, mniej męczącą się wykonywaną pracą, robiącą mniej błędów i czującą większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Ankieta „DISC” to kwestionariusz wypełniany online, którego wyniki można pobrać w formie raportu pdf.

„DISC” wykorzystuje model stworzony na bazie teorii o typach osobowości Carla Junga – modelu zachowań, według którego ludzie mają odmienne preferencje, a ich poznanie i respektowanie ułatwia wchodzenie w interakcje. Narzędzie wyróżnia cztery style zachowań:

 • D – Dominance (Dominacja);
 • I – Influence (Wpływ);
 • S – Steadiness (Stabilność);
 • C – Compilance (Sumienność);

„DISC” umożliwia zidentyfikowanie 160 różnych kombinacji typów zachowań.

 Harmonogram rekrutacji

Jak aplikować?

Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny (szczególny nacisk połóż w nim na opis doświadczeń i umiejętności związanych realizacją wymienionych zadań) w formacie PDF na adres rekrutacja@otwartaprzestrzen.pl. Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2022.

W aplikacji możesz podać preferowane imię i nazwisko, na tym etapie nie potrzebujemy danych z dowodu.

Ze względu Kodeks Etyki Zawodu Psychologa, który mówi m.in. że terapeutka_ta nie może wchodzić z klientką_tem w inną rolę także po zakończeniu terapii, zgłoszenia od naszych byłych i aktualnych klientek_tów Fundacji nie będą rozpatrywane.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji znajdziesz na dole oferty.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (02-695), ul. Orzycka 24/43, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000696982, NIP: 521-379-91-07, REGON: 368553099 (dalej: Otwarta Przestrzeń).
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na zachowanie Twoje CV na przyszłość.
 5. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa).
 8. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@otwartaprzestrzen.pl.