fbpx
Masz prawo do równego traktowania – Otwarta Przestrzeń

Projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, które prowadzi poradnictwo prawne.