Mirek Sikora - psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą i coachem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Ukończyłem Studium Polityki Relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami.

Jako psychoterapeuta pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W swojej pracy terapeutycznej odkrywam nieuświadomione procesy, których w danym momencie doświadcza Klientka lub Klient i pomagam jej_mu uzyskać do nich świadomy i praktyczny dostęp. Klientka lub Klient sam wyznacza tempo i obszar działania, dzięki czemu psychoterapeuta staje się bardziej obserwatorem i towarzyszem. Ten rodzaj terapii jest zupełnie nieautorytatywny i nie zakłada z góry określonych standardów. Bardziej skupia się na indywidualnych potrzebach i drodze osoby, odkrywając jedynie towarzyszące temu procesy. Dzięki temu Klientka lub Klient może bardziej świadomie dokonywać wyborów i świadomie podejmować lub nie podejmować działania.

Doświadczenie zawodowe

Moje doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobyłem współpracując m.in. z instytucjami:

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa;
 • Instytut Psychologii Procesu;
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu;
 • TVN “Sablewskiej sposób na";
 • Fundacja Alabaster (zajmująca się osobami z atopowym zapaleniem skóry);
 • Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej;
 • Ośrodek Nowe Wzorce.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z osobami pracującymi zawodowo w firmach i korporacjach, jak i z artystami i osobami pracującymi twórczo. Zajmuje mnie praca z osobami doświadczającymi trudności wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami LGBTQIA.

Stawiam na ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Obszary pomocy

Jako psychoterapeuta oferuję swoją pomoc przy:

 • Depresji oraz innych zaburzeniach nastroju;
 • Nerwicach i zaburzeniach lękowych;
 • Zaburzeniach snu;
 • Doświadczaniu przemocy;
 • Trudnościach związanych z orientacją seksualną (brakiem samoakceptacji lub akceptacji ze strony otoczenia);
 • Rozważaniu procesu coming outu;
 • Problemach rodzinnych;
 • Radzeniu sobie z żałobą/żalem po stracie (bliskiej osoby, rozstaniu itp.);
 • Problemach DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłych Dzieci pochodzących z rodzin Dysfunkcyjnych);
 • Emigracji i problemach adaptacyjnych;
 • Problemach w kontaktach interpersonalnych;
 • Dotkliwym odczuwaniu samotności;
 • Poczuciu utraty sensu życia;
 • Uzależnieniach;
 • Problemach relacyjnych (zazdrość, zdrada, rozpad relacji itp.);
 • Trudnościach związanych z seksualnością;
 • Problemy związane z pracą (wypalenie zawodowe, mobbing, nadużycia, pracoholizm, zwolnienia, etc.);
 • Krótko- i długoterminowych symptomach fizycznych (schorzenia, przypadłości, nawracające choroby, etc.);
 • Stanach post-traumatycznych związanych z utratą zdrowia (choroby onkologiczne – psychoonkologia, stany pozawałowe etc.).

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
CZWARTKI – 15:00-21:00

Inne dni i godziny dostępne po indywidualnym umówieniu się.

USŁUGA CZAS CENA
Psychoterapia indywidualna 50 min. 120 zł
Terapia par i związków 50 min. 150 zł