Eliza Gifford - psychoterapeutka, psycholożka

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS, gdzie otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem w specjalności psychologii klinicznej. Ukończyłam również Babson College ze stopniem Bachelor of Science cum laude. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Poza pracą psychoterapeutyczną, jestem także nauczycielką akademicką na Uniwersytecie SWPS.

Jako psychoterapeutka pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej wspierając Klientki i Klientów zmagających_e się z trudnościami życiowymi, lękiem, depresją oraz z wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem osób LGBTQIA w naszym społeczeństwie. Szacunek i uznanie indywidualności to klucze mojej pracy z człowiekiem.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w:

 • Wojskowy Instytut Medyczny – Centralny Szpital Kliniczny MON; Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii;
 • Areszt Śledczy i Zakład Karny Warszawa Grochów;
 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa;
 • Program Coaching for Leadership Babson College.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczę w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, m.in.:

 • Emotional Schema Therapy u prof. R. L. Leahy;
 • Challenges of treating clients with personality disorders u dr Judith Beck;
 • Dialog motywujący;
 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży;
 • Wywiad systemowy z parą;
 • Rozwój umiejętności trenerskich.

Od 2015 roku świadczę pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Klientkom i Klientom LGBTQIA w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. W mojej pracy kieruję się pełnym poszanowaniem podmiotowości osoby, jej seksualności i tożsamości płciowej.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dbając o jakość swojej pracy z Klientkami i Klientami, poddaję ją regularnej superwizji.

Obszary pomocy

Swoje wsparcie kieruję do osób, które m.in.:

 • mają poczucie zagubienia, „bałaganu” w życiu, pragną swoje sprawy przemyśleć i uporządkować;
 • doświadczają społecznych trudności związanych byciem osobą LGBTQIA (nietolerancja, przemoc);
 • stoją w obliczu coming out’u, ciąży im życie z sekretem;
 • zmagają się z aspektami bycia osobą LGBTQIA takimi, jak brak wzorców przy budowaniu rodziny/związku, brak regulacji prawnych, brak wsparcia społecznego i zrozumienia;
 • zmagają się z lękiem i niepokojem, obsesjami, kompulsjami;
 • towarzyszy im nadmierny smutek i nastroje depresyjne lub myśli samobójcze;
 • chcą poprawić sytuację zawodową;
 • chcą poprawić swoje relacje z innymi ludźmi;
 • szukają pomocy w problemach rodzinnych lub w związku;
 • doświadczyły sytuacji zagrażającej życiu (swojemu lub bliskich) potencjalnie skutkującej zaburzeniem stresowym pourazowym (PTSD);
 • borykają się z niską samooceną i niskim poczuciem własnej wartości;
 • mają zaburzenia osobowości;
 • w dzieciństwie miały ADHD;
 • zmagają się z tikami.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję w:
PONIEDZIAŁKI – 16:00-20:00
WTORKI – 9:00-14:00
CZWARTKI – 09:00-14:00
PIĄTKI – 16:00-19:00

USŁUGA CZAS CENA
Psychoterapia indywidualna 50 min. 140 zł
Terapia par i związków 80 min. 200 zł
Konsultacje psychologiczne 50 min. 140 zł
Pomoc w kryzysie 50 min. 140 zł