Anna Moskal - terapeutka uzależnień, psycholożka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), gdzie otrzymałam stopień magistra psychologii w specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam szkolenie terapeutyczne – terapia uzależnień w Instytucie Psychologii zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Uczestniczyłam również w kursie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanym przez Fundację ETOH. Na drodze studiów podyplomowych nabyłam także uprawnienia pedagogiczne. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu analitycznie zorientowanej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się praca z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy_re na co dzień przeżywają trudności, znajdują się w kryzysie, cierpią emocjonalnie, eksperymentują z różnymi substancjami psychoaktywnymi, czy też nadużywają multimediów. Jako terapeutka uzależnień pomagam również Klientom_kom z rodzin obciążonych uzależnieniem, osobom współuzależnionym oraz z syndromem DDA. Ponadto pracuję z nastolatkami które zmagają się z różnorodnymi trudnościami okresu dorastania:  niską samooceną,  trudnościami w relacjach z rówieśnikami czy też dorosłymi, wyrażaniem własnych potrzeb i emocji, wybuchami złości, autoagresją.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

 • Specjalistycznej Poradni „OPTA”;
 • Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja”;
 • Placówkach Wsparcia Dziennego;
 • Szkołach.

Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy.

Podnoszę swój poziom wiedzy przez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach doszkalających, m.in.:

 • Szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży”;
 • Seminarium teoretyczno-kliniczne pt. „ Adolescencja – rozumienie, psychoterapia analityczna, wybrane zagadnienia kliniczne”;
 • Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”;
 • Konferencja „Psychoterapia na różnych etapach życia”.

Stres mniejszościowy oraz inne doświadczenia jakie przeżywają osoby LGBTQIA jest przyczyną większej liczby uzależnień, które mają na celu rozładowanie napięcia. Na swojej drodze zawodowej wspierałam wiele osób LGBTQIA w wyjściu z ich trudności.

Swoją pracę psychologiczną i terapeutyczną z Klientkami i Klientami poddaję regularnej superwizji. Przestrzegam psychologicznego Kodeksu Etycznego.

Obszary pomocy

Do gabinetu zapraszam osoby doświadczające różnych trudności, m.in. osoby które:

 • Są uzależnione od substancji psychoaktywnych, jak alkohol, narkotyki;
 • Eksperymentują w sposób zagrażający z tymi substancjami;
 • Chcą rzucić palenie;
 • Mają doświadczenie uzależnienia w rodzinie;
 • Nadużywają multimediów;
 • Pragną lepiej zrozumieć siebie i swoją orientację seksualną;
 • Doświadczają trudności w akceptacji siebie;
 • Doświadczają nieporozumień lub problemów w relacjach;
 • Chcą lepiej radzić sobie z codziennymi sytuacjami i stresem;
 • Przeżywają burzliwie okres dojrzewania;
 • Są rodzicami i chcą uzyskać wsparcie z związku z kryzysem w życiu własnego dziecka.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
PONIEDZIAŁKI – 8:00-14:00
ŚRODY – 15:00-21:00
CZWARTKI – 14:00-17:00

USŁUGA CZAS CENA
Terapia uzależnień 50 min. 120 zł
Konsultacje psychologiczne 50 min. 120 zł

Terapia uzależnień i konsultacje psychologiczne możliwe także przez Skype.