Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Dla kogo

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób doświadczających trudności psychicznych i odczuwających potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności Klientki_ta.

Ta forma pomocy skupia się w znacznym stopniu na teraźniejszości i przyszłości, nie szuka przyczyn występujących trudności w przeszłości i nie oferuje głębokiego wglądu w przeszłe doświadczenia.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach bywa wykorzystywana m. in. w przypadkach:

  • osób doświadczających trudności w relacjach;
  • cierpiących z powodu niskiej samooceny, czy zaburzeń nastroju;
  • będącymi ofiarami lub sprawcami przemocy;
  • pracy z osobami uzależnionymi;

Jak to wygląda

Każde spotkanie ma formę rozmowy, koncentrującej się na teraźniejszości i przyszłości Klientki_ta, a także na jej_jego potrzebach, możliwościach, mocnych stronach i dotychczas skutecznych metodach radzenia sobie. Terapeuta jest kimś, kto towarzyszy Klientce_towi na drodze do najlepszego przezwyciężenia danej trudności, jednak to osoba zgłaszająca się na terapię samodzielnie buduje rozwiązania przy wykorzystaniu swoich możliwości i  na bazie wiedzy na temat własnego życia.

Czas trwania TSR to z reguły od kilku do kilkunastu spotkań. O potrzebie kolejnych spotkań decyduje sam_a Klient_ka.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach posiada ograniczenia – daje rozwiązania bieżących trudności, jednak nie wnika w przeszłość gdzie często leży źródło problemu. Terapeuta TSR, w sytuacji gdy uzna, że ta forma nie jest dopasowana do trudności Klienta_ki może zalecić skorzystanie z psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób doświadczających trudności psychicznych i odczuwających potrzebę zmiany swojego funkcjonowania.

Czas trwania TSR to z reguły od kilku do kilkunastu spotkań. O potrzebie kolejnych spotkań decyduje sam_a Klient_ka.

Kto prowadzi TSR

Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach prowadzi Psycholog, który przeszedł specjalne szkolenie z tej formy terapii. Szkolenie takie składa się z części teoretycznej, gdzie psycholog uzyskuje wiedzę o zasadach działania TSR oraz części praktycznej, w której Psycholog pracuje z klientami pod okiem doświadczonych Terapeutów.

Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach