Terapia grupowa

Aktualna oferta grup

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla kobiet nieheteroseksualnych

Ruszyła rekrutacja do grupy. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 10 maja. Spotkania będą miały miejsce w każdy czwartej w godzinach 18:30-20:30. Zapraszamy na konsultacje z terapeutkami prowadzącymi, przy zgłoszeniu do 10 kwietnia są one bezpłatne. Więcej informacji tutaj.

Grupa terapeutyczna dla osób LGBTQIA

Grupa spotyka się w każdy wtorek o 19:15. Dołączenie do grupy jest możliwe w przypadku zwolnienia się miejsca. Przed dołączeniem zapraszamy na konsultacje z terapeutką prowadzącą. Więcej informacji tutaj.

Dla kogo

Terapia grupowa skierowana jest do osób, których główne trudności koncentrują się na emocjach i relacjach interpersonalnych, czyli naszych relacjach z innymi ludźmi. Ta forma terapii psychologicznej jest szczególnie polecana w przypadku:

  • niesatysfakcjonującego poczucia własnej wartości;
  • chęci rozwinięcia swoich społecznych umiejętności;
  • trudności z tworzeniem satysfakcjonujących związków;
  • potrzeby większego rozumienia własnych emocji w kontaktach interpersonalnych;
  • stanów obniżonego nastroju, depresji oraz przeżywanych lęków;

Poprzez rolę terapeutyczną jaką przyjmują wszystkie osoby należące do grupy oraz informacje zwrotne otrzymywane od pozostałych uczestniczek i uczestników, Klientka czy Klient ma możliwość dokładnego dowiedzenia się, jak jest odbierana_y przez otoczenie. Na bieżąco może weryfikować jak jego_jej słowa, gesty, zachowania wpływają na inne osoby.

Uważa się, że proces grupowy jest bardziej intensywną formą terapii, która może przynieść szybsze i głębsze zmiany.

Jak to wygląda

Terapia grupowa prowadzona jest przez jednego lub dwóch Terapeutów w niewielkich grupach (do 12 osób). Grupy mogą być dobierane pod kątem konkretnych trudności lub zaburzeń, albo być bardziej ogólne.

Grupy terapeutyczne różnią się także pod kątem sposobu dołączania do nich w trakcie ich trwania:

  • grupy otwarte – osoby mogą dołączać swobodnie podczas całego okresu trwania grupy pod warunkiem wolnych miejsc;
  • grupy półotwarte – osoby mogą dołączać do grupy po kilku sesjach konsultacyjnych z Terapeutą prowadzącym i tylko w sytuacji, gdy grupa jest gotowa na przyjęcie nowej osoby. Podczas konsultacji Terapeuta sprawdza czy trudności zgłaszane przez osobę pasują do tematów poruszanych na grupie;
  • grupy zamknięte – po zamknięciu rekrutacji nikt nie może dołączyć do grupy;

To jak będzie wyglądała możliwość dołączenie do grupy zależy od tematyki grupy, sposobu jej prowadzenia i zawsze ustalana jest przez otwarciem rekrutacji do grupy.

Grupy odbywają się w większych pomieszczeniach niż terapia indywidualna. W zależności od prowadzącego Klienci i Klientki mogą siedzieć na krzesłach lub poduszkach.

Na pierwszym spotkaniu z grupą ustalany jest kontrakt, który obowiązuje wszystkich Uczestników i Uczestniczki oraz Terapeutę. Kontrakt taki reguluje między innymi kwestie poufności – tematy poruszane na grupie nie wychodzą poza sesje grupy – aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. Co jest niezbędne do nawiązania się relacji terapeutycznej.

Terapia poza formą grupową może także angażować członków danej rodziny (psychoterapia rodzin), czy skupiać się na osobach tworzących relację miłosną (psychoterapia par, związków). Jednak najpopularniejszą formą terapii jest psychoterapia indywidualna.

Terapia grupowa skierowana jest do osób, których główne trudności koncentrują się na emocjach i relacjach interpersonalnych, czyli naszych relacjach z innymi ludźmi.

Terapia grupowa prowadzona jest przez jednego lub dwóch Terapeutów w niewielkich grupach (do 12 osób). Grupy mogą być dobierane pod kątem konkretnych trudności lub zaburzeń, albo być bardziej ogólne.

Kto prowadzi terapię grupową

Terapię grupową prowadzą Psychoterapeuci, a więc osoby, które ukończyły studia wyższe oraz uzyskały certyfikat szkoły psychoterapeutycznej lub też są w trakcie certyfikacji. Prowadzący proces grupowy przechodzą dedykowane dodatkowe kursy i szkolenia.

Psychoterapeuci kształcą się w różnych nurtach (modalnościach, podejściach) psychoterapeutycznych. Główne nurty to: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, gestalt, procesu, humanistyczna i systemowa. Poszczególne podejścia różnią się modelem teoretycznym, na podstawie którego definiują przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych, metodami i technikami pracy z Klientką czy Klientem, oraz sposobem budowania relacji psychoterapeutycznej.