Konsultacje psychologiczne

Dla kogo

Konsultacje psychologiczne są skierowane do osób, które potrzebują doraźnej pomocy koncentrującej się na aktualnie doświadczanej trudności życiowej. Mogą mieć charakter doradczy, np. w sytuacji zmian lub bieżących problemów w relacjach.

Ta forma pomocy sprawdzi się m. in. w sytuacjach, gdy:

  •  potrzebujesz wskazówki przy podjęciu ważnej decyzji życiowej, np. planując coming out i nie wiesz jak się do niego przygotować, masz wątpliwości dotyczące wyboru kierunku studiów, zastanawiasz się nad zmianą pracy, rozważasz zakończenie związku uczuciowego;
  • doświadczasz trudności w realizacji zadań rozwojowych, związanych z wchodzeniem w kolejny etap życia np. rozpoczynając aktywność zawodową, poszukując partnerek_ów życiowych, podejmując lub rolę rodzica, dostrzegasz u siebie symptomy wypalenia zawodowego, masz trudność z zaakceptowaniem zmian zachodzących w Twoim ciele wskutek dojrzewania lub starzenia się czy cierpisz z powodu samotności
  • chcesz skorzystać z innej formy pomocy psychologicznej, ale nie wiesz która z nich byłaby najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb, np. czy powinieneś wybrać coaching czy psychoterapię;
  • poszukujesz szeroko pojętej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego;
  • jesteś zainteresowany diagnozą psychologiczną któregoś z aspektów swojego funkcjonowania, np. osobowości, temperamentu, inteligencji;
  • potrzebujesz orzeczenia lub opinii psychologa;
Konsultacje psychologiczne mogą być niewystarczające przy bardziej złożonych trudnościach. W takich sytuacjach zalecana jest psychoterapia.

Jak to wygląda

Konsultacje psychologiczne służą zidentyfikowaniu trudności, z którą osoba się zgłasza, a także czynników mających wpływ na obecną sytuację. Poprzez rozmowę i wspólne opracowanie odpowiedniego planu działania Klient_ka otrzymuje wsparcie niezbędne do uporania się z tymi trudnościami, których w danej chwili doświadcza, znalezienia najlepszego rozwiązanie dla nurtujących ją kwestii, czy poradzenia sobie z wyzwaniem, które pierwotnie wydawało jej się zbyt wymagające. Poradnictwo psychologiczne z reguły jest formą doraźnej pomocy i ogranicza się do jednego lub kilku spotkań.

Konsultacje psychologiczne w przypadku większych trudności mogą być niewystarczające. W takich sytuacjach zalecana jest psychoterapia indywidualna.

Konsultacje psychologiczne są skierowane do osób, które potrzebują doraźnej pomocy koncentrującej się na aktualnie doświadczanej trudności życiowej.

Mogą mieć charakter doradczy, np. w sytuacji zmian lub bieżących problemów w relacjach.

Kto prowadzi konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są prowadzone przez dyplomowanych psychologów i niektórych psychoterapeutów.