Konsultacje psychiatryczne

Dla kogo

Konsultacje psychiatryczne skierowane są do osób zaniepokojonych stanem swojego zdrowia psychicznego, doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu, chcących uzyskać diagnozę medyczną lub rozpocząć proces leczenia.

Terapeuta podczas psychoterapii może zalecić konsultacje psychiatryczne w celu uzyskania diagnozy lub wprowadzenia farmakoterapii (leków).

Przykładowe trudności z jakimi osoby zgłaszają się na konsultację psychiatryczną to m.in.:

  • zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa;
  • lęk, zaburzenia lękowe i depresyjno-lękowe, fobia społeczna;
  • kłopoty ze snem, bezsenność;
  • przewlekłe dolegliwości bólowe, nawracające bóle głowy, bóle brzucha;
  • poczucie nieradzenia sobie z trudnościami życiowymi, doświadczenie silnego stresu spowodowanego np. śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, rozpadem związku;
  • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, objadanie się;
  • nadużywanie substancji psychoaktywnych;
  • samookaleczenia, myśli i tendencje samobójcze.
Psychiatra, jako lekarz, uprawiony jest do wystawiania recept na leki np. na depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub lękowe, trudności ze snem.

Do psychiatry zapraszamy także osoby będące w procesie korekty płci, potrzebujące diagnostyki medycznej do dokumentacji sądowej.

Jak to wygląda

Pierwsza konsultacja psychiatryczna ma charakter szczegółowego wywiadu, podczas którego lekarz będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej na temat Twojego stanu psychicznego i poznać historię doświadczanych przez Ciebie trudności. Przebieg i częstotliwość kolejnych spotkań zależeć będzie od Twoich potrzeb oraz od uzgodnionego z lekarzem planu leczenia. Może zdarzyć się też tak, że lekarz, chcąc jak najlepiej Ci pomóc będzie potrzebował dodatkowej diagnostyki – skieruje Cię wtedy na badania do innych specjalistów.

Podczas każdej konsultacji psychiatrycznej istnieje możliwość uzyskania recepty na wskazane przez lekarza leki, a także otrzymania niezbędnych zwolnień i zaświadczeń.

Wizyta u psychiatry to spotkanie Klienta_tki z lekarzem, sam na sam. Przytulny gabinet z wygodnymi fotelami zapewnia niezbędną prywatność.

Psychiatra poza wydaniem diagnozy i przepisaniem leków, może zalecić psychoterapię indywidualną lub grupową.

Konsultacje psychiatryczne skierowane są do osób zaniepokojonych stanem swojego zdrowia psychicznego, doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu, chcących uzyskać diagnozę medyczną lub rozpocząć proces leczenia.

Kto prowadzi konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne prowadzi lekarz psychiatra, czyli osoba, która ukończyła studia medyczne i specjalizację psychiatryczną.

Psychiatrzy mają uprawnienia do wypisywania recept na leki.

Lekarz psychiatra