Coaching

Dla kogo

Coaching jest formą pracy nad rozwojem osobistym. Skierowany jest do osób, które w danej chwili nie doświadczają większych trudności psychicznych, lecz odczuwają potrzebę zmiany (poprawy) swojego funkcjonowania w określonej sferze życia, bądź chcą rozwinąć jakieś konkretne umiejętności, np. chcą zwiększyć swoją efektywność na polu zawodowym, nauczyć się zarządzać czasem, lepiej komunikować się w związku, wzmocnić swoją pewność siebie. Coaching oferuje Klientce_towi wsparcie przy odkrywaniu oraz efektywnym korzystaniu z własnego potencjału.

Coaching oferuje Klientce_towi wsparcie przy odkrywaniu oraz efektywnym korzystaniu z własnego potencjału.

Jak to wygląda

Proces coachingu koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, a więc na osiągnięciu konkretnego celu, uzyskaniu pożądanej przez Klientkę_ta zmiany. Coach, poprzez rozmowę, aktywne słuchanie i umiejętne zadawanie pytań pomaga Klientce_towi sprecyzować realny cel i wspiera w jego realizacji.

Coaching może dotyczyć życia prywatnego (relacji, rodziny, pasji itp.), jak i pracy (kariera, umiejętności managerskie, sięgnięcia sportowe). Oferowany jest zarówno w formie indywidualnej, grupowej – kiedy grupę tworzy kilka osób o zbliżonych potrzebach, jak i zespołowej – kiedy realizowany podczas coachingu cel jest celem zespołu jakiejś organizacji lub firmy.

Coaching oferuje Klientce_towi wsparcie przy odkrywaniu oraz efektywnym korzystaniu z własnego potencjału.

Proces coachingu koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, a więc na osiągnięciu konkretnego celu, uzyskaniu pożądanej przez Klientkę_ta zmiany.

Kto prowadzi coaching

Coaching jest prowadzony przez osoby, które odbyły specjalne szkolenie z coachingu oraz otrzymały certyfikat, który uprawnia je do świadczenia tego rodzaju pomocy.